Młodzi zachęcają do obrony życia

Z dr. inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, organizatora konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”, rozmawia Marta Milczarska

Na czym polega konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”? Jaki jest jego cel?

– Celem konkursu jest budowanie szacunku dla ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci wśród młodych ludzi. Od 10 lat staramy się to robić, organizując konkurs dla młodych ludzi, którzy przygotowują prace w 3 kategoriach: plastycznej, literackiej i multimedialnej – wszystkie zaś w jednej tematyce – ochrony życia ludzkiego. Zajęcie się tą tematyką przez młodego człowieka skłania go do pogłębienia wiedzy, poszukania może czasem niepopularnych czy wręcz przemilczanych faktów związanych z tak bolesnymi sprawami jak np. aborcja czy eutanazja. To zainteresowanie, dociekliwość młodego człowieka mogą zmienić nie tylko jego, ale i jego kolegów czy nauczycieli.

Dużym zainteresowaniem cieszy się ta inicjatywa?

– To już 10. edycja naszego konkursu. Co roku otrzymujemy ogromną liczbę prac. Rekordowo było to przeszło 1000 prac nadesłanych przez młodych ludzi. Największe zainteresowanie budzi kategoria plastyczna. Młodzi ludzie piszą wiersze o swoich doświadczeniach czy inspirują się wydarzeniami z mediów. Widać ogromną wrażliwość młodego człowieka na los dziecka poczętego – powstają przejmujące utwory o potrzebie miłości,  akceptacji, pisane z perspektywy nienarodzonego dziecka. Wiele prac to wielka afirmacja daru życia. Powstają oczywiście też inne formy literackie – opowiadania, scenariusze, reportaże – jesteśmy bardzo zbudowani, czytając pace ukazujące i wrażliwość i pracowitość młodego pokolenia.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu?

– Podstawowym kryterium jest oczywiście zgodność z postawionym celem konkursu, czyli czy praca buduje cywilizację życia. Poza tym kryterium niezmiernie ważne są kryteria artystyczne oraz pewna oryginalność w formie pracy. Niemniej jednak, konkurs jest adresowany do młodych osób, stąd nie zamierzamy wymagać dojrzałości artystycznej czy nowatorstwa. Przekonuje nas autentyzm.

Czy z dotychczas napływających prac znalazły się takie, które w sposób szczególny Pana ujęły?

– Powiem osobiście, nigdy nie ukrywałem, że moje zaangażowanie w dzieło obrony życia jest nieodłącznie związane z osobą bł. Jana Pawła II. Jego słowa wygłoszone w 1979 roku: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka”, były początkiem mojego zaangażowania w obronę życia. Stąd bardzo wzruszyła mnie praca przedstawiająca Ojca Świętego Jana Pawła II, tego największego obrońcę życia każdego człowieka, którego portret został stworzony z tysięcy odbitych na płótnie malutkich stópek. To oczywiste nawiązanie do znaku rozpoznawczego obrońców życia, którymi jest wierna rekonstrukcja stópek 10-tygodniowego dziecka od poczęcia, przygotowana jako przypinka do klapy marynarki.

Taki konkurs ukazuje młodym ludziom prawdziwe oblicze aborcji. Dlaczego tak ważne jest we współczesnym świecie uświadamianie, czym ona jest?

– Uświadomienie tej prawdy jest niezbędne, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Od ponad 20 lat w polce trwa „dyskusja” na temat aborcji, ale tak prowadzona w mediach, że nie podaje się definicja aborcji. Czym ona jest – a jest przerwaniem życia człowieka na etapie od poczęcia do 9. miesiąca ciąży. Młodzi ludzie nie znają tej definicji, bo za bardzo – poza najbardziej dociekliwymi – nie mają skąd jej znać. A bez definicji, uświadomienia sobie, czym jest aborcja, żadna dyskusja nie ma sensu.

Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to już 10. edycja konkursu. Zachęcam młodych ludzi do udziału. To nie tylko okazja do pokazania swojej postawy pro-life, wyrażenia swoich poglądów ale również szansa na atrakcyjne nagrody.

Dziękuję za rozmowę.

Prace autorskie należy wysłać wraz z arkuszem zgłoszeniowym pod adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków.

Więcej informacji tutaj. 

drukuj