fot. Paweł Palembas

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się XIX Międzynarodowe Sympozjum „Ekologia – nauka czy ideologia?”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się w czwartek XIX Międzynarodowe Sympozjum „Ekologia – nauka czy ideologia?”. Dziewiętnaste spotkanie naukowe wpisało się w cykl debat „Przyszłość Cywilizacji Zachodu”.

Z powodu pandemii sympozjum odbyło się online. Współorganizatorem wydarzenia były Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prelegenci, wśród których byli przedstawiciele świata nauki i Kościoła, dyskutowali  o ekologii w perspektywie filozoficznej.

Głos zabrał m.in. o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM w Toruniu. Mówiąc o szerokim rozumieniu pojęcia ekologia, podkreślił, że termin ten sprowadza się także do mediów.

– Ze wszystkich znaczeń najbardziej oczywistym jest rozumienie ekologii jako ochrony środowiska, czyli naszego domu otrzymanego w darze od Stwórcy. Ekologia mediów sugerowałaby nam stan zanieczyszczenia środowiska komunikacji społecznej oraz potrzebę jego oczyszczenia. Nie ulega wątpliwości to, że ten stan jest zagrożony. W tym kontekście ekologia mediów zdaje się stanowić sformułowanie służące powinności ochrony prawdy i opartej na niej komunikacji społecznej – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Prof. Mieczysław Ryba, historyk, wskazał z kolei, że trendy ideologii ekologistycznej wpisują się w neomarksistowską rewolucję, która ma miejsce w Europie. W tym kontekście podkreślił, że ogromnym zagrożeniem dla nauki jest wprowadzanie cenzury.

– W wielu, a być może większości uniwersytetów świata Zachodu czynnikiem filozoficznym, twarzą uniwersytetów jest neomarksizm, który przejawia się w różnych aspektach. Widoczny jest także w trendach np. feministycznych, rewolucji seksualnej, koncepcji rodziny i człowieka w relacjach społecznych oraz trendach ekoligistycznych. Jest to wspierane finansowo przez różne czynniki globalne, które mają możliwości dofinansowania takiego a nie innego modelu nauki. W pewnym momencie, kiedy to nie wytrzymuje krytyki lub się jej boi, wprowadza się element cenzury – stwierdził prof. Mieczysław Ryba.

Patronat medialny nad międzynarodowym sympozjum objęły m.in. Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM/TV Trwam News

drukuj