fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

MRPiPS: Ponad 40 mln zł na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że powstanie 27 nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. „Rozdysponowaliśmy ponad 40 mln zł. Oprócz nowych ośrodków, w tych już istniejących powstanie ponad 270 kolejnych miejsc” – wskazała minister Marlena Maląg.

MRPiPS poinformowało, że w 2020 r. wszystkie województwa złożyły wnioski na rezerwę celową na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

„Rozdysponowaliśmy kwotę prawie 40,8 mln zł. W podziale uwzględniliśmy utworzenie 27 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na 549 miejsc, w tym 177 miejsc kwalifikujących się do podwyższonej dotacji w ramach programu >>Za życiem<<), w tym 23 środowiskowych domów samopomocy, 3 filii istniejących środowiskowych domów samopomocy i jednego klubu samopomocy. Uwzględniono powstanie 4 ośrodków wsparcia na terenach określanych mianem >>białych plam<<” – wskazuje minister Marlena Maląg.

Dodatkowo utworzone mają być 273 miejsca w istniejących ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 89 miejsc kwalifikujących się do podwyższonej dotacji w ramach programu „Za życiem”.

Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są środowiskowe domy samopomocy lub kluby samopomocy.

Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) jest placówką dziennego pobytu, która może prowadzić miejsca całodobowe. Stanowi wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. W ŚDS świadczone są usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.

W klubach samopomocy podejmowane są m.in. działania w zakresie integracji społecznej. Korzystanie z usług w klubie samopomocy jest dobrowolne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Zakres usług świadczonych w klubach samopomocy zależy od ustaleń właściwego organu gminy/powiatu prowadzącego klub samopomocy z wojewodą.

PAP

drukuj