fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

MRPiPS: na początku 2018 r. bezrobocie rejestrowane może spaść poniżej 1 mln osób

Ministerstwo pracy liczy, że w pierwszym kwartale przyszłego roku bezrobocie rejestrowane spadnie poniżej 1 mln osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego w dalszym ciągu spada. Na koniec października wyniosła 6,6 proc. W porównaniu do września spadła o 0,2 punktu procentowego.

W urzędach pracy było zarejestrowanych 1 mln 71 tys. osób.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska na antenie Polskiego Radia powiedziała, że w Polsce jest duża liczba osób długotrwale bezrobotnych. Wśród nich większość osób stanowią osoby starsze, które są schorowane.

– Te osoby od razu skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę, stąd w październiku ubytek bezrobotnych wynosił 46 tys., a we wrześniu tylko 16 tys. Część osób, która nie miała prawa do zasiłku, nie miała kwalifikacji, nie nadawała się ze względu na stan zdrowia do pracy albo pozostawała w szarej strefie i nie miała żadnych świadczeń – skorzystała z tej możliwości przejścia na emeryturę i wyrejestrowała się z urzędu pracy. Myślę, że to jeszcze będzie trwało w listopadzie i grudniu – zaznaczyła minister.

W październiku już tylko jedno województwo miało dwucyfrowe bezrobocie – warmińsko-mazurskie. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w woj. wielkopolskim. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił we wszystkich województwach; największy w woj. podlaskim.

RIRM

drukuj