Głośno w mediach o sprawozdaniu hiszpańskiej Caritas

Hiszpańska Caritas przedstawiła sprawozdanie, które pokazuje jej walkę z bezrobociem w 2014 r. O sprawozdaniu zrobiło się głośno w mediach…

Ze sprawozdania wynika, że dzięki pomocy Caritas blisko 14 tys. osób znalazło pracę, a ponad 71 tys. poprawiło swoją sytuację zawodową. Na projekty związane z zatrudnieniem i formacją przeznaczyła ona ponad 40 mln euro.

Osoby, które skorzystały z pomocy Caritas to głównie kobiety – 65% (mężczyźni – 35%), ponad połowa – 53% – to Hiszpanie, 43% ma poniżej 35 lat (powyżej 45 lat – 28%; 36-45 lat – 30%; 25-35 lat – 28%; 16-24 lat – 15%).

Ostatecznie w 2014 r. blisko 14 tys. osób znalazło zatrudnienie, a ok. 71 tys. poprawiło swoją sytuację zawodową dzięki kursom formacyjnym, które zorganizowała Caritas.

Jej sekretarz generalny Sebastián Mora podkreśla, że na rynku pracy szczególne problemy mają ludzie młodzi, kobiety, długookresowi bezrobotni, osoby powyżej 45 roku życia oraz osoby o niskiej formacji.

 – Obecna sytuacja pokazuje, że dla wielu prawo do pracy nie jest zagwarantowane” – podkreśla Sebastián Mora.

Dodaje, że sprawozdanie ma na celu m. in. “obudzić sumienia i nadzieję, aby nikt nie pozostał obojętny wobec tak poważnego problemu”.

 – Pomimo kryzysu można jednak tworzyć miejsca pracy. Caritas zwraca też uwagę na panującą w społeczeństwie “amnezję etyczną” oraz wielkie starania, aby “ubóstwo uczynić niewidzialnym, aby zanegować rzeczywistość” – stwierdza Sebastián Mora.

O. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt

drukuj