fot. twitter.com/MEN_GOV_PL

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Dziś mija termin składania świadectw do szkół średnich

Dziś mija termin dla uczniów kończących szkołę podstawową na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły średniej oraz uzupełnienie go o świadectwo szkolne.

W tym roku w całym kraju obowiązuje jednolity harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Został on opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ubiegłych latach leżało to w gestii kuratorów oświaty.

Anna Ostrowska, rzecznik resortu edukacji, przypomina, że uczniowie na przełomie lipca i sierpnia będą musieli dostarczyć do szkół wyniki egzaminu ósmoklasisty.

– Od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie tego wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zamianę szkół, do których chcą kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą ogłoszone  12 sierpnia. Od 13 do 18 sierpnia uczeń będzie miał czas na potwierdzenie w szkole, do której został zakwalifikowany tzw. woli przyjęcia. Wniosek ten oznacza, że uczeń musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego – tłumaczy Anna Ostrowska.

Z kolei w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że obecnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek wniosek o przyjęcie do szkoły może być przesyłany drogą elektroniczną.

Dodatkowo szkoły mogą również na swoich stronach internetowych publikować listy kandydatów zarówno tych zakwalifikowanych, jak i niezakwalifikowanych.

RIRM

drukuj