fot. PAP/Piotr Nowak

Min. Z. Ziobro zawnioskował do TK o dokonanie oceny legalności wyboru sędziów tego Trybunału przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący dokonywania oceny legalności wyboru sędziów tego Trybunału przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.  

Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro, chce w takim zakresie stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka.

Chodzi o wyrok w postępowaniu wszczętym przeciwko Polsce po skardze Xero Flor. Wyrok ten, podważający legalność sędziów powołanych do TK, w opinii Zbigniewa Ziobro w sposób nieuprawniony rozszerza kompetencje Trybunału w Strasburgu i narusza suwerenność Polski.

Taka ingerencja międzynarodowych organów w model krajowego sądownictwa konstytucyjnego grozi chaosem prawnym. Wskazał na to zastępca Prokuratora Generalnego, Robert Hernand. Polscy obywatele muszą mieć m.in. przekonanie o ostateczności i ważności wyroków TK – dodał.

– Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może twierdzić wbrew przepisom ustrojowym – czyli konstytucyjnym – w Polsce, że TK nie jest sądem w rozumieniu konwencji, czyli mówiąc krótko – tryb powołania tych sędziów i sposób procedowania przed TK nie jest do oceny w kompetencji ETPC. Jest to suwerenna decyzja państwa, zgodna z polską konstytucją. To Sejm decyduje, kogo powoływać na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, konstytucja określa kwestie dotyczące, kto może być sędzią TK, jak długa trwa kadencja. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma w tym zakresie kompetencji. To jest istota tego wniosku – podkreślił Robert Hernand.  

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z maja br. zapadł na korzyć skarżącego Polskę, czyli firmy Xero Flor. Sędziowie w Strasburgu zakwestionowali prawidłowość składu polskiego TK, który badał zgodność z Konstytucją RP przepisów wskazanych przez spółkę.

Co więcej, ETPC uznał m.in., że w TK wyrokował sędzia, który nie miał do tego prawa i orzekł, że Polska powinna zapłacić firmie 3418 euro odszkodowania.

RIRM

drukuj