Min. Środowiska przygotowało projekt usprawnień w uzyskiwaniu koncesji górniczych

Ministerstwo Środowisko przygotowało projekt zmian w prawie, służących usprawnieniu procesu wydawania i przedłużania koncesji na wydobycie węgla – poinformowano podczas poniedziałkowej debaty górniczej w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) w Bytomiu.

Przedstawiciele środowiska górniczego wielokrotnie w ostatnich miesiącach wskazywali, że przyspieszenie procesu koncesyjnego należy do kluczowych obecnie postulatów branży górniczej. Wynika to z faktu, iż do 2020 r. wygaśnie 47 z ok. 65 udzielonych w Polsce koncesji na eksploatację węgla kamiennego i brunatnego.

Obecnie – według przedstawicieli kopalń – procedura zarówno uzyskiwania nowych, jak i przedłużania obowiązujących koncesji na wydobycie węgla trwa średnio 3-4 lata; rekord to aż siedem lat.

W liście do uczestników bytomskiej debaty główny geolog kraju, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek poinformował, że projekt stosownych zmian został przygotowany w deklarowanym przez resort terminie, czyli do połowy września.

„Stosowne zmiany Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko został przygotowany i jest aktualnie analizowany przez departament prawny Ministerstwa Środowiska pod kątem zachowania wymagań formalno-prawnych” – poinformował wiceminister Mariusz Orion Jędrysek w swoim liście.

Główny geolog kraju złożył także wniosek o zgłoszenie tego projektu ustawy do rządowego wykazu prac legislacyjnych.

„Niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do tego wykazu projekt zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych i będzie dalej procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego” – napisał.

Dokument wraz z uzasadnieniem opublikowano w piątek w wykazie prac rządu na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, prezes CSRG Piotr Buchwald poinformował, że projekt przewiduje – jak mówił – duże uproszczenia dla przedsiębiorców górniczych ubiegających się o koncesje wydobywcze.

„Uproszczenia polegają m.in. na tym, że procedura uzgodnień zastępowana jest procedurą opinii. Zmienione zostały również odpowiednie zapisy w tzw. rozporządzeniu środowiskowym – są tam zapisy, które pozwalają szybciej przejść uzgodnienia środowiskowe” – wyjaśnił Piotr Buchwald. Ocenił, że jeżeli proponowane zapisy będą utrzymane, „na pewno etap uzyskiwania koncesji będzie o wiele, wiele skrócony”.

Przypomniał, że obecnie nawet jeśli przedsiębiorca stara się o przedłużenie koncesji na ten sam obszar górniczy, procedura trwa co najmniej cztery lata, a spółki węglowe muszą z dużym wyprzedzeniem podejmować starania koncesyjne.

Obecnie w sektorach węgla kamiennego i brunatnego obowiązuje w sumie ok. 65 koncesji wydobywczych – 55 dotyczy węgla kamiennego, a 10 – brunatnego. Do 2020 roku wygaśnie ważność 47 koncesji.

Obecnie, aby przedłużyć koncesję w resorcie środowiska, kopalnie muszą spełnić dwa główne warunki: uzyskać odpowiednie decyzje środowiskowe i poczynić uzgodnienia z właściwymi organami samorządów. Przedstawiciele środowiska górniczego podkreślają, że w obecnym stanie prawnym przy przedłużaniu posiadanych koncesji, nawet bez wprowadzania zmian w zakresie warunków eksploatacji czy obszaru górniczego, obowiązują takie same procedury, jak przy staraniach o nową koncesję.

Efektem przygotowanej w resorcie środowiska nowelizacji przepisów ma być m.in. zapewnienie ciągłości wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce w kontekście tzw. problemu 2020 r., czyli upływu ważności aktualnych koncesji na wydobycie w działających zakładach górniczych.

W przypadku przedłużenia terminu ważności koncesji wydobywczej dla złóż węgla kamiennego i brunatnego proponuje się zastąpienie procedury uzgodnienia zmian tych koncesji z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta procedurą opiniowania. Według resortu środowiska, „to rozwiązanie, w połączeniu ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, umożliwi przedsiębiorcom (…) uzyskanie koncesji przed upływem terminu ich ważności”.

„Zapewnienie ciągłości wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce zabezpiecza strategiczne interesy RP, do których należy m.in. bezpieczeństwo energetyczne kraju” – napisano w dokumencie Ministerstwa Środowiska.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl