Resort środowiska krytycznie o polityce klimatycznej UE

Telewizja Trwam dotarła do dokumentu Ministerstwa Środowiska, w którym zawarto krytyczną opinię na temat toczącej się w Unii Europejskiej dyskusji o podniesieniu cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie w debacie europejskiej główną rolę odgrywa cena uprawnień do emisji. Panuje przekonanie, że im jest ona wyższa tym bardziej sprzyja ograniczeniu redukcji gazów.

W ocenie resortu zawyżenie cen emisji będzie stanowić istotne obciążenie dla wielu gałęzi przemysłu. W związku z tym strona polska za niedopuszczalną uważa sytuację, w której polityka klimatyczna wspólnoty narusza bezpieczeństwo gospodarcze i obniża konkurencyjność państw.

„Zdziwienie budzi brak zrozumienia dla wynikającego z Porozumienia Paryskiego ducha otwartości w zakresie dobrowolnego wyboru metod realizacji celów Porozumienia i związany z tym brak dostrzeżenia na forum UE potencjału rozwiązań generujących najmniejsze koszty. Największe koszty polityki klimatyczno-energetycznej UE będą ponosiły kraje, w których węgiel odgrywa kluczową rolę w procesach produkcji energii, w tym Polska” – głosi pismo.

Jak czytamy w dokumencie, paryskie porozumienie dąży zarówno do redukcji emisji dwutlenku węgla, jak i wzrostu jego pochłaniania przez lasy i gleby. Ministerstwo Środowiska zajmuje stanowisko, że cele powinny zostać osiągnięte także jak najtaniej i w sposób jak najbardziej efektywny. Ale porozumienie nie narzuca konkretnych rozwiązań wpływających na suwerenne decyzje stron porozumienia.  Dlatego – jak stanowi niepublikowany dotąd dokument – Polska z niepokojem przygląda się roli, jaka przypisywana jest obecnej debacie o cenach uprawnień do emisji.

„Trudno zrozumieć działania zmierzające do zwiększenia ceny uprawnień do emisji za pomocą mechanicznych ingerencji, które całkowicie zaprzeczają rynkowej idei EU ETS i sprowadzają go do instrumentu parapodatkowego. Poparcie dla instrumentalnego zwiększenia cen uprawnień”– czytamy w dokumencie.


Polski non-paper dot. carbon price w kontekście wyników COP21-1

Polski non-paper dot. carbon price w kontekście wyników COP21-2
ZOBACZ w PDF

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj