fot. mpips.gov.pl

Min. E. Rafalska: Chwila może spowodować, że stajemy się osobą niepełnosprawną

Chwila może spowodować, że ze zdrowego człowieka stajemy się osobą niepełnosprawną; w każdej sytuacji możemy walczyć o swoje pasje, tylko trzeba starać się pokonać ograniczenia – mówiła dziś szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podczas inauguracji Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rafalska podkreśliła, że konferencja w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie jest odpowiedzią na potrzebę systemowego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, do których – jak mówiła – zalicza się m.in. problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i szans, jakie tworzą dzisiaj nowe formy pracy i nowe technologie, a także problemy związane z zabezpieczaniem warunków do środowiskowego funkcjonowania i zagwarantowania poprawienia dostępu do mieszkalnictwa chronionego, wspomaganiowego oraz treningowego.

„Mówimy o niepełnosprawności, która czasami powstaje od urodzenia, ale każdy z nas zadaje sobie pytanie, że ułamek sekundy, chwila może spowodować, że ze zdrowego człowieka stajemy się osobą niepełnosprawną, albo z aktywnie funkcjonującej osoby możemy stać się osobą niesamodzielną. I co zrobić, żeby w tych sytuacjach albo oddalić te zagrożenia, jeżeli mamy na nie wpływ, a jeżeli one już zaistniały, żeby funkcjonować na takim poziomie, który pozwoli nam być aktywnym zawodowo, jeżeli jest to możliwe, który pozwoli nam być zintegrowaną osobą, niewykluczoną” – powiedziała min. Rafalska podkreślając, że „dostępność ciągle jest bardzo zróżnicowana również terytorialnie”.

Szefowa resortu zaznaczyła, że w trakcie konferencji będzie mowa o rozwiązaniach, które „pozwolą określić zdolność i możliwość do funkcjonowania, realizacji swoich pasji, zainteresowań albo wykonywania zawodu”.

„W każdej sytuacji życiowej możemy walczyć o sukces i możemy realizować swoje pragnienia i swoje pasje. Tylko też musimy pamiętać o tym, żeby, jeżeli to jest możliwe i jeżeli te ograniczenia nie są też naszymi wewnętrznymi ograniczeniami tylko zewnętrznymi, starać się te wszystkie ograniczenia pokonać” – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Jako przykłady takich rozwiązań wymieniła m.in. program Dostępność Plus. Mówiła też o potrzebie ujednolicenia systemu orzecznictwa, które „bardzo mocno ciąży i nie służy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań, które są adresowane wprost do grup, którym należna jest bardzo zindywidualizowana pomoc”.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając go, Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz ich integracji z resztą społeczeństwa.

PAP/RIRM

drukuj