fot. sxc.hu

W Polsce jest blisko 33,5 tys. osób bezdomnych

Niemal 33,5 tys. osób w Polsce to osoby bezdomne – poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Co dwa lata odbywa się ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych.

W porównaniu z poprzednim badaniem liczba ta spadła o 2,7 tys. Większość bezdomnych – bo ponad 83 proc. – to mężczyźni. Głównymi przyczynami bezdomności są eksmisje i konflikty rodzinne.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że na zmniejszenie liczby osób pozostających bez domu mogła mieć wpływ poprawiająca się sytuacja na rynku pracy.

Obserwowanie sytuacji osób bezdomnych ma na celu pomóc  w tworzeniu polityki nakierowanej na przeciwdziałanie temu zjawisku – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

– Uważne monitorowanie problemu osób bezdomnych służy przygotowywaniu naszej polityki w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Bezdomność jest wspomagana przez rząd, ale jest to także zadanie własne samorządów, zadanie, które często jest prowadzone i którego wykonawcą są organizacje pozarządowe, fundacje, które prowadzą noclegownie, schroniska, ogrzewalnie. My też ponosimy odpowiedzialność i zawsze pracujemy nad takimi rozwiązaniami prawnymi, które dobrze służą – albo chcemy żeby dobrze służyły – efektywnemu przeciwdziałaniu bezdomności – podkreśla minister Elżbieta Rafalska.

Najwięcej bezdomnych jest w województwie mazowieckim, śląskim i pomorskim. Najlepsza sytuacja pod tym względem panuje natomiast w województwie podlaskim, świętokrzyskim i lubuskim.

Ogólnopolską akcja liczenia bezdomnych przeprowadzana jest zimą. W tym roku przeprowadzono ją w nocy z 8 na 9 lutego.

RIRM

drukuj