fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Minister Anna Zalewska spotkała się z rodzicami i reprezentantami dzieci niepełnosprawnych

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska spotkała się z rodzicami i przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Tematem rozmów były propozycje zmian w kształceniu uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni będą mieli dedykowane kształcenie w zależności od ich możliwości i potrzeb – zapewniła szefowa MEN Anna Zalewska. Minister zapowiedziała przygotowanie ustawy regulującej edukację dzieci niepełnosprawnych.

Przepisy miałyby wejść w życie w 2019 r. W ich opracowaniu mają brać udział rodzice i organizacje działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

W ten sposób Anna Zalewska odniosła się do zarzutów opozycji. Twierdzi ona, że skierowane w kwietniu do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dot. nauczania indywidualnego wyklucza dzieci niepełnosprawne.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami są dla nas priorytetem. Dzisiejsze spotkanie miało za zadanie wskazać najpilniejsze problemy – podkreśliła minister Anna Zalewska.

– Chcemy w 2019 r., zgodnie z naszą deklaracją, po różnych pilotażowych programach, zakończyć dyskusję bardzo dobrymi przepisami, dedykowanymi dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Jednocześnie przypomnieliśmy rodzicom, że w prawie oświatowym bezwzględnie zapisaliśmy, że wszystkie pieniądze, czyli 6,5 mld zł dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, są pieniędzmi tylko i wyłącznie dedykowanymi właśnie na wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami – powiedziała minister Anna Zalewska.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek przedstawiła propozycje czterech możliwych rozwiązań skierowanych do dzieci doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą.

– Pierwszy obszar, który przedstawiliśmy, jest skierowany do uczniów zdrowych, ale niepełnosprawnych. Drugi obszar jest dla uczniów chorych, którzy nie mogą przychodzić do szkoły. Oprócz tego przygotowaliśmy takie obszary dla uczniów chorych, którzy mogą uczęszczać do szkoły oraz uczniów, którzy raz mogą, a raz nie mogą chodzić do szkoły – podkreśliła wiceminister edukacji, Marzena Machałek.

Resort edukacji zapewnia, że nowe przepisy będą elastyczne i pozwolą na komfortowe i jak najlepsze kształcenie uczniów z niepełnosprawnością.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj