Mama Mary Wagner prosi Polaków o świadectwa, które pomogą jej córce

Pomóc Mary Wagner, prześladowanej przez kanadyjski wymiar sprawiedliwości, możemy wysyłając listy-świadectwa na temat działalności obrończyni życia do sędziego prowadzącego jej sprawę, a także do wiadomości prokuratora.

12 września sąd ogłosi wymiar kary dla Mary Wagner, która próbuje w klinikach aborcyjnych odwieść kobiety od zabicia własnego dziecka.

Mama Mary Wagner skierowała prośbę do Polaków o nasze świadectwa dotyczące jej córki. Zostaną one przekazane sędziemu przed rozprawą, której termin został wyznaczony na 12 września. Tego dnia sędzia ma ogłosić wymiar  kary zasądzonej Mary Wagner. 15  sierpnia sąd w Toronto uznał kobietę za winną zarzucanych jej czynów, w tym naruszenia przestrzeni biznesu aborcyjnego.

„Przestępstwo” Mary Wagner polega na tym, że w kanadyjskich ośrodkach, gdzie morduje  się dzieci nienarodzone poprzez tzw. aborcję, wręcza kobietom róże, prosząc, aby nie zabijały swoich dzieci. Korespondencyjne wsparcie dla Mary może wpłynąć na wyrok i ostatecznie zasądzona zostanie niższa kara pozbawienia wolności. Prokurator żąda dla niej 18 miesięcy więzienia. Wnosi też o to, aby na poczet zasądzonej kary nie został zaliczony czas, który spędziła w areszcie  od 12 grudnia do 9 czerwca. Pisane do sądu świadectwa o tym, kim dla nas jest Mary Wagner, nie powinny przekraczać jednej strony, z zachowaniem w treści listu szacunku dla sędziego. Można je wysłać także drogą mailową.

* * *

E-mail z listem należy wysłać do sędziego i do wiadomości prokuratora oraz organizacji pro-life na adresy:

do sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca;

do prokuratora: craig.power@ontario.ca;

do ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com.

List drogą pocztową można wysłać na adres:

Mary Wagner, care of Campaign Life Coalition

104 Bond Street, Suite 300

Toronto, ON, M5B 1X9, Canada

 

naszdziennik.pl /TV Trwam News//RIRM

drukuj