fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

PFROŻ złoży apel do parlamentarzystów ws. prawa do życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złoży dziś w Sejmie apel do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Pod petycją podpisało się ponad 160 tys. osób. Apel został uzupełniony o projekt ustawy ws. ochrony życia poczętego dziecka.

Projekt złożony w Sejmie w trybie petycji obywatelskiej 14 września bieżącego roku zakłada pełną prawno-karną ochronę życia dziecka poczętego i zakazuje aborcji bez wyjątków.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie projekt będzie rozpatrywany przez nasz parlament – mówi dr. inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

– W naszym projekcie nowelizacji ustawy umieściliśmy wyraźny zapis mówiący o zakazie stosowania handlu, promocji środków wczesnoporonnych. Te zabronione czyny są obłożone sankcją karną dla wszystkich uczestniczących w tych przestępczych działaniach osób, za wyjątkiem kobiet, które poddały się procedurze przerwania ciąży. To nasze stanowisko jest głęboko przemyślane i cieszymy się, że jest absolutnie w pełni zgodne ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski – podkreśla dr inż. Antoni Zięba.

Tymczasem jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się  głosowanie nad sprawozdaniem komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rekomenduje odrzucenie projektu ustawy zaostrzającego prawo aborcyjne.

Wczorajsze obrady komisji miały burzliwy przebieg. Ostatecznie komisja sprawiedliwości odrzuciła w całości obywatelski projekt zaostrzający przepisy aborcyjne.

RIRM

drukuj