M. Morawiecki: Planowane zmiany prawa pomogą tym, którzy opiekują się grobami bohaterów narodowych

Planowane zmiany prawa dot. ochrony grobów m.in. powstańców warszawskich pomogą wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, które opiekują się grobami naszych bohaterów narodowych z okresu drugiej wojny światowej i wcześniejszych – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wcześniej wprowadzenie we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK zmiany prawa, pozwalającej stworzyć spis grobów powstańców warszawskich oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego i objąć je specjalną ochroną państwa szef polskiego rządu zapowiedział na Twitterze.

Pytany o szczegóły tych zmian podczas konferencji prasowej niedaleko Wschowy (woj. lubuskie) premier Morawiecki odpowiedział, że chodzi o regulacje, które „pomogą wolontariuszom, stowarzyszeniom, zrzeszeniom, które zajmują się grobami naszych bohaterów z czasów drugiej wojny światowej – ale wcześniejszym oczywiście również”.

„W tym przypadku odnosimy się do grobów żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych, żołnierzy powstań czy naszych bohaterskich braci i sióstr, którzy padli w boju” – zaznaczył premier RP.

Jak dodał, w poniedziałek miał okazję pomagać harcerzom przy sprzątaniu grobów na jednym z cmentarzy warszawskich na Czerniakowie i widział przy tej okazji „bardzo wiele zaniedbanych grobów”.

„Te groby nie są zinwentaryzowane odpowiednio, a żeby rzeczywiście nasza wspólnota oparta była o właściwe wartości, o właściwy porządek rzeczy, to o tych naszych przodkach nie tylko nie powinniśmy zapominać; tak jak mamy urząd, który stara się dbać o naszych kombatantów, o osoby represjonowane w czasach komunistycznych i oczywiście okrutnie represjonowane i mordowane w czasach drugiej wojny światowej, tak również o tych, którzy nie przeżyli tych okrutnych czasów, musimy pamiętać, o ich groby musimy dbać” – mówił Mateusz Morawiecki.

„Poprosiłem odpowiednie instytucje o to, żeby taką inwentaryzacją się zajęły i wierzę, że będzie to nowa jakość w dbałości o groby naszych przodków, które w naszej kulturze – chrześcijańskiej kulturze, w naszej kulturze europejskiej, kulturze łacińskiej – są tak ważnym elementem całego systemu wartości” – oświadczył.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dot. wyremontowanych grobów powstańców, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski wyraził nadzieję, że „w momencie pojawienia się zmiany ustawowej będą one traktowane jako grobowce wojenne i nie będą zagrożone likwidacją”. Zaznaczył również, że obecnie żaden z takich grobów w Warszawie nie jest zagrożony likwidacją.

Z kolei Związek Powstańców Warszawskich i Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego złożyły w ubiegłym tygodniu w Sejmie petycję o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w celu zapewnienia godnej pamięci i należytej ochrony miejscom pochówku bohaterów Powstania Warszawskiego i innych bohaterów narodowych.

Jak napisano w petycji, „jedną z form zachowania pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego i innych Bohaterach Narodowych jest otoczenie odpowiednią opieką miejsc pochówku osób, które brały udział w walkach o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego. Zadaniem Państwa i wszystkich jego organów jest zapewnienie, aby groby Bohaterów Narodowych były utrzymywane w godnym stanie, a także aby nie podlegały likwidacji”.

PAP/RIRM

drukuj