Wpisy

2 października obchodzimy Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy

Powstanie Warszawskie w powszechnej świadomości najczęściej kojarzy się z żołnierzami Armii Krajowej, powstańcami oraz barykadami. Jednak w tym czasie obok powstańców była ludność cywilna. Przed wybuchem zrywu w Warszawie mieszkało 920 tys. ludzi, z czego 720 tys. w lewobrzeżnej części miasta. Wybuch powstania dla części ludności cywilnej był dużym zaskoczeniem.

Materiały ikonograficzne wykorzystujące symbolikę Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego zasiliły zbiory Archiwum Akt Nowych

Materiały ikonograficzne, które wykorzystują symbolikę Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego – m.in. takie dokumenty zasiliły zbiory Archiwum Akt Nowych. Data przekazania dokumentacji, czyli 1 sierpnia w rocznicę wybuchu zrywu z 1944 r., nie była więc przypadkowa. Przekazanie materiałów odbyło się w sobotę podczas uroczystości w Warszawie.