fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

M. Banaś: Dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań przeciw mnie i mojej rodzinie

Dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających mnie i moją rodzinę. Wystąpię do marszałek Sejmu o powołanie komisji śledczej – powiedział na konferencji prasowej Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby kontroli.

Prezes NIK dodał, że osobom tym w zamian za zeznania miało być proponowane zwolnienie z aresztu tymczasowego i oczekiwanie na proces w domu.

„Ponieważ nie uległy szantażowi prokuratury i służb specjalnych, spędziły w areszcie tymczasowym prawie 2,5 roku” – powiedział.

Dodał, że oświadczenia tych osób „ma do dyspozycji dla właściwych organów”.

Marian Banaś ocenił, że to informacja „szokująca, która w każdej zdrowej demokracji wywołałaby dymisję najważniejszych urzędników w państwie”.

„To sytuacja bez precedensu od czasu upadku PRL, aby prezes Najwyższej Izby Kontroli stał się celem dla służb specjalnych i prokuratury. Nie pozostawiam tego bez odpowiedzi” – podkreślił szef NIK.

O szczegółach mówili pełnomocnicy szefa NIK.

„Dysponujemy materiałami, które uzasadniają stanowisko pana Mariana Banasia, prezesa NIK, o tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na podżeganiu do złożenia fałszywych zeznań, fałszywego oskarżania i zawiadomienia o niepopełnionych przestępstwa oraz o tworzeniu fałszywych dowodów, co świadczy o przekraczaniu przez przedstawicieli polskich służb i prokuratury swoich uprawnień” – powiedział mec. Marek Małecki.

Jak wyjaśnił, to przestępstwa z art. 233, 234, 235 w zbiegu z art. 238 Kodeksu karnego.

„Zagrożenie maksymalne do ośmiu lat pozbawienia wolności” – podkreślił.

Mec. Marek Małecki dodał, że z prezesem NIK będą wnosili o zabezpieczenie śladów, dowodów przestępstwa przed ich utratą, oraz przesłuchanie prezesa w charakterze świadka.

Marek Chmaj, pełnomocnik Mariana Banasia, poinformował natomiast, że „w związku z szeregiem działań Prokuratora Generalnego i podległych mu organów” Marian Banaś zdecydował, że wystąpi do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołanie komisji śledczej.

„Chcemy prosić, aby Sejm RP dokonał kontroli działalności Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry oraz podległych mu organów prokuratury w zakresie: po pierwsze tego, o czym mówił mój poprzednik pan mecenas Marek Małecki, czyli nadzoru Prokuratora Generalnego nad działaniami organów Prokuratury, w szczególności dotyczących możliwości wymuszania zeznań obciążających prezesa Najwyższej Izby Kontroli” – powiedział Marek Chmaj.

Po drugie – jak zaznaczył – „braku podejmowania postępowań przez Prokuraturę z wniosków składanych w trybie ustawowym przez prezesa NIK-u. Pan prezes złożył 67 wniosków o podjęcie postępowań, działając jako prezes NIK-u, Prokuratura do dzisiaj podjęła tylko i wyłącznie działania w zakresie 3 postępowań” – wskazał pełnomocnik Mariana Banasia.

Po trzecie – jak dodał – „działań podjętych w związku ze złożonym wnioskiem o uchylenie prezesowi NIK Marianowi Banasiowi immunitetu”.

„Odpowiedni wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną, czyli zastępcę Prokuratora Generalnego. I chcemy, aby komisja śledcza wyjaśniła, dlaczego złożony wniosek zawiera rady formalne” – powiedział Marek Chmaj.

„Wreszcie chcemy, żeby komisja śledcza zweryfikowała sposób wykonania przez Prokuraturę uchwały komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych w zakresie przekazania do Sejmu, do wiadomości posłów akt postępowania, które jest prowadzone przeciwko panu Marianowi Banasiowi” – podkreślił prawnik.

Jak zaznaczył, w szczególności „chcemy, żeby komisja wyjaśniła, dlaczego na żądanie komisji sejmowej przekazano nie całość akt postępowania tylko, na 80 tomów jedynie 30 z nich? Kto odpowiada za selekcję tych akt? Dlaczego akta złożono nie w Sejmie, a w prokuraturze krajowej? I dlaczego uniemożliwiono wglądu do akt panu prezesowi Marianowi Banasiowi, który jest stroną tego postępowania” – podkreślił Marek Chmaj.

Z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK wystąpił do marszałek Sejmu Prokurator Generalny. Śledczy chcą postawić Marianowi Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Jeśli komisja regulaminowa zaopiniuje wniosek na wtorkowym posiedzeniu, trafi on pod obrady Sejmu prawdopodobnie w środę. Marian Banaś poinformował przed wejściem na posiedzenie komisji, że jego zdaniem, nie ma ona prawa zajmować się wnioskiem, ponieważ został on złożony niezgodnie z procedurą.

Pod koniec lipca Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, któremu śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Nieco wcześniej Marian Banaś poinformował na Twitterze, że jego syn został zatrzymany na lotnisku Kraków Balice, gdy wracał wraz z żoną z urlopu, a zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBA. Samo CBA poinformowało o zatrzymaniu dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G. oraz społecznego doradcy prezesa NIK Jakuba Banasia.

PAP

drukuj