KW: kończą się środki na wypłaty wynagrodzeń

Kompania Węglowa ma środki na wypłaty pensji tylko do końca tego roku – poinformował zarząd spółki. Brakuje też pieniędzy na wypłaty nagród z okazji Barbórki. Związki zawodowe zapowiadają, że jeśli środki się nie znajdą, to zorganizują protesty.

Obecnie prowadzone są rozmowy z towarzystwem finansowym Silesia, któremu rząd powierzył ratowanie górniczej spółki.

Kompania Węglowa potrzebuje 700 mln zł, aby mieć na wypłaty do końca marca oraz 300 mln zł na tegoroczne barbórki.

Kandydat na ministra energetyki Krzysztof Tchórzewski mówi, że przed rządem Prawa i Sprawiedliwości stoi zadanie uzdrowienia sytuacji w górnictwie.

– Bez węgla kamiennego nie ma polskiej energetyki. Kwestia tego typu, że nie poczyniono żadnych inwestycji, że właściwie co kilka miesięcy zmieniała się koncepcja – ja stawiam więc sobie pierwsze priorytetowe zadanie: uzdrowić bieżącą sytuację. Do tego potrzeba wspólnej decyzji zarówno ministra rozwoju, jak i ministra finansów, czyli właściwie w tę sprawę także musi zaangażować się cały rząd. To są duże pieniądze. To jest poważna sytuacja związana nie tylko z domówieniem się ze środowiskiem górniczym, ale także z przestawieniem perspektywy inwestycji w górnictwie – podkreśla Krzysztof Tchórzewski.

Poseł dodaje, że nowy program dla górnictwa powstanie raczej w ciągu kilku tygodni niż dni. Podkreśla, że nie ma mowy o wyciszaniu czy zamykaniu sprawy górnictwa.

RIRM

drukuj