fot. R.Sobkowicz

Ks. abp Paglia: pary tej samej płci nie mogą być nazywane rodzinami

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny ks. arcybiskup Vincenzo Paglia sprzeciwił się nazywaniu przez wiele środowisk par homoseksualnych rodzinami.

Jak podkreślił „pary tworzone przez osoby tej samej płci nie mogą być nazywane rodzinami, gdyż rodzina pociąga za sobą rodzenie dzieci, więź powstałą między różnymi pokoleniami”. „To mówił już Cyceron, a potem całe prawodawstwo” – akcentował ks. arcybiskup Vincenzo Paglia.

Etyk ks. prof. Paweł Bortkiewicz podkreśla, że w tej kwestii prężnie działa lobby polityczne, które przy współpracy lobby medialnego dezinformuje społeczeństwo i tym samym dąży do wyniszczenia tradycyjnego modelu rodziny.

To są środowiska przede wszystkim polityczne, które dążą do wyniszczenia rodziny. Dzisiejsza polityka jest na pewno nastawiona na bardzo mocny indywidualizm i bardzo mocny egoizm, co się wyraża w całej wizji planowania przyszłości, czy raczej jej braku. W polityce na pewno jest nieobecna cnota długomyślności, która kiedyś była bardzo ważną i istotną cnotą. Myślimy w kategoriach krótkofalowych i myślimy w kategoriach pewnych grup społecznych. Myślimy w kategoriach bogatych społeczeństw, starzejących się, które nie chcą już myśleć o następnych pokoleniach tylko dążą do zaspokojenia własnego interesu. Jest to pewne lobby polityczne i ekonomiczne, które jest wspierane przez pewnego rodzaju lobby medialne niejednokrotnie współdziałające ze strukturami politycznymi – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Troska o właściwe pojęcie małżeństwa i rodziny jest troską fundamentalną, szczególnie jeśli chodzi o dzieci – dodaje ks. prof. Bortkiewicz.

– To nie jest tylko kwestia pojęć. To jest także kwestia struktury instytucji społecznej, która dotyczy zarówno samych zainteresowanych osób, czyli partnerów, bądź małżonków, ale dotyczy także dzieci. Dlatego troska o właściwe pojęcie małżeństwa i rodziny jest bardzo fundamentalna. Należy podziękować po raz kolejny Kościołowi za to, że w dobie chaosu różnych pojęć przywraca właściwe rozumienie i pojęcia, które nie mają charakteru teoretycznego, ale charakter praktyczny i egzystencjalny. Dlatego wielka wdzięczność za ten kolejny głos bardzo istotny – zaznacza ks. prof. Bortkiewicz.

RIRM

drukuj