Polskie Lasy Państwowe znów zagrożone

Prawo i Sprawiedliwość w imię ochrony tysięcy miejsc pracy wzywa PSL do odrzucenia szkodliwych rządowych propozycji zmieniających gospodarkę finansową Lasów Państwowych, a w przypadku przeforsowania przez PO tych fatalnych zmian, apelujemy do ludowców o niezwłoczne zerwanie koalicji.

Polskie Lasy Państwowe to bardzo dobry przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, koncepcji tak modnej w polityce Komisji Europejskiej.

Wycinaliśmy lasy, pozyskiwaliśmy drewno, tworzyło ono miejsca pracy i mimo to mamy coraz więcej lasów i coraz więcej drewna w tych lasach. Zbieraliśmy grzyby, jagody, polowaliśmy i nie straciliśmy ani jednego z dziko występujących gatunków. Wręcz przeciwnie w Polskich Lasach Państwowych następuje zdecydowany wzrost występowania ilościowego wielu z tych gatunków, które zginęły już dawno z mapy „wysoko rozwiniętej” Europy. Polskie Lasy Państwowe wyprzedzają swym modelem zarządzania lasy jednoczącej się Europy o dziesiątki lat i zgodnie z „nową strategią leśną UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego” (COM 659 final z dnia 20.09.2013) winny być wzorem do naśladowania nie tylko dla całej Unii Europejskiej ale i dla wszystkich państw świata. O pozycji Polskich Lasów Państwowych świadczy uhonorowanie  ich w roku 2013 przez UNESCO  nagrodą za wybitne osiągnięcia w ochronie środowiska. W uzasadnieniu wręczanej w Rio de Janeiro nagrody  podkreślono wzorowy sposób gospodarowania łączący ekologiczne, społeczne i ekonomiczne funkcje lasów. Podkreślono także zaangażowanie Polskich Lasów Państwowych na rzecz edukacji leśnej oraz realizacji wielu programów ochrony zagrożonych wymarciem dziko żyjących gatunków.

Źródłem sukcesów Polskich Lasów Państwowych jest ich system zarządzania oparty o solidne planowanie i samofinansowanie swojej działalności. Ten unikatowy system zarządzania został ostatnio poważnie zagrożony. Rząd koalicji PO-PSL zaproponował, w zmianie ustawy o lasach, że  Polskie Lasy Państwowe z wypracowanych środków własnych, mają odprowadzać do budżetu od 100 do 150  milionów złotych rocznie. W roku 2014 i w roku 2015 danina ta ma wynieść po 800 milionów zł. W uzasadnieniu propozycji rząd pisze, że pieniądze te mają być przeznaczone na budowę dróg powiatowych. Nie uratuje to budżetu państwa ale zdestabilizuje system finansowania Polskich Lasów Państwowych. W krótkim czasie okaże się, że Polskie Lasy Państwowe są bankrutem i nie mogą spełniać swojej roli. Nie będą więc mogły realizować swej misji a więc i celów, które zakłada nowa strategia leśna Komisji Europejskiej.

Z Państwa, które powinno być wzorem dla Europy w zakresie gospodarki leśnej Polska stanie się outsiderem, powielającym błędy państw „wysoko rozwiniętych”. Znając sprawność rządu, pieniądze zabrane Polskim Lasom Państwowym, nie rozwiążą również problemu dróg powiatowych. Przykładem tego jest realizacja dróg krajowych i autostrad, najdroższych na świecie z powodu budowanych zbędnych ekranów akustycznych. Rząd wolał budować w większości przypadków nikomu nie potrzebne ekrany akustyczne niż drogi lokalne.

Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie wskazywało na możliwości wykorzystania Polskich Lasów Państwowych dla zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych. To temu mogą służyć pieniądze Polskich Lasów Państwowych na bazie, których winno stworzyć się ponad 16 tysięcy miejsc pracy w terenach wiejskich. Należy tu wspomnieć, że Polska Wieś cierpi na strukturalne bezrobocie i to wśród  ludzi dobrze wykształconych. Przykładem tego są absolwenci Wydziałów Leśnych, dla których znalezienie pracy graniczy z cudem i których zmusza się do emigracji zarobkowej. Praca dla młodych ludzi jest w Polskich Lasach Państwowych. Jedną z ewidentnych potrzeb jest konieczność wykorzystanie  Polskich Lasów Państwowych w procesie łagodzenia zmian klimatu w ramach, wynegocjowanego przez rząd PO-PSL, pakietu klimatyczno-energetycznego. Pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy, dla wzrostu przyrostu drewna i ochrony dziko żyjących gatunków, to jedno z zadań wymagających nowych miejsc pracy, dających równocześnie impuls do rozwoju gospodarczego terenów wiejskich.

Polskie Lasy Państwowe to wielkie dobro i wielka szansa na rozwój terenów wiejskich.  Trzeba im pomóc w pełnieniu ich misji a nie niszczyć je w imię doraźnych, partykularnych, interesów partyjnych. Przystąpmy, ponad wszelkimi podziałami, do realizacji programu wykorzystania  Polskich Lasów Państwowych dla rozwoju terenów wiejskich. W wypadku braku takiej woli politycznej ze strony Platformy Obywatelskiej zwracamy się z apelem do Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii oficjalnie głoszącej ochronę Polskich Lasów Państwowych,  o niegłosowanie za przedstawionym przez Radę Ministrów, projektem zmiany ustawy o lasach, nawet kosztem zerwania koalicji.

RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl