Konkurs IPN na prace opisujące losy polskich rodzin na Śląsku

Do 15 czerwca można wysyłać prace na organizowany przez katowicki IPN konkurs „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”. Jest on skierowany do uczniów w wieku od 12 do 19 lat oraz dorosłych.

Jak przekazała PAP Monika Kobylańska z katowickiego IPN, jest to regionalny projekt przeznaczony dla osób zainteresowanych historią polskich rodzin wywodzących się ze Śląska lub osiadłych na Śląsku.

„Tematyką konkursu są zagadnienia związane z okolicznościami pozostawania całych rodzin lub ich poszczególnych członków poza granicami Polski, walką o przyłączenie do niej, przyczynami jej opuszczenia, ofiarami ponoszonymi w obronie polskości, pielęgnowaniem w rodzinie i środowisku tradycji patriotycznych i niepodległościowych, życiem codziennym i kontaktami z ojczyzną, przemianami na tle zmian w ojczyźnie, przyczynami powrotów lub pozostania na emigracji oraz powiązaniami z dziedzictwem, kulturą i historią ojczyzny w okresie stulecia 1918–2018” – wskazała Monika Kobylańska.

Organizatorzy konkursu przypominają, że odzyskanie niepodległości w 1918 r. nie zakończyło burzliwych losów Rzeczypospolitej. Wielu Polaków pozostało poza granicami odradzającego się państwa, m.in. na terenach historycznego Śląska.

Sama sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska, należącego wcześniej do państwa niemieckiego, ważyła się w latach 1919-21. Walka o wpływy narodowe skutkowała m.in. trzema powstaniami śląskimi i plebiscytem. Dopiero w czerwcu 1922 r. Wojsko Polskie przejęło część Górnego Śląska przyznaną Polsce decyzją Konferencji Ambasadorów. Ziemie te wróciły do Polski w wyniku plebiscytu i III powstania śląskiego.

Zgodnie z założeniem, autorzy konkursowych prac powinni należeć do opisywanych przez siebie rodzin lub znać ich losy poprzez bezpośredni kontakt z jej członkami. Prace mają mieć formę wspomnień lub opisu dziejów w formie papierowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2018 r., a uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 11 listopada.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: minister edukacji narodowej, Ambasada RP w Berlinie i Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

PAP/RIRM

drukuj