fot. twitter.com/JDruzynska/media

Akcja informacyjna IPN i MEN o Operacji polskiej NKWD 1937-1938

Instytut Pamięci Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomił program edukacyjny dla uczniów z całej Polski. Teka Instytutu „Operacja polska NKWD 1937-1938” trafi do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Starannie opracowane materiały przypominają sowieckie zbrodnie z tamtych lat. Mimo ogromnego bilansu ofiar, ludobójstwa nie jest wystarczająco znane m.in. wśród młodzieży.

Prof. Wojciech Polak, historyk, podkreśla, że program został bardzo dobrze opracowany zarówno pod kontem merytorycznym jak i dydaktycznym.

O operacji polskiej NKWD wiedzieliśmy bardzo niewiele. Niewiele o niej mówiono, pisano i także w podręcznikach szkolnych za dużo na ten temat nie było. Tymczasem było to największe ludobójstwo w dziejach naszego kraju. Właściwie nic na ten temat nie pisano w czasach PRL, ale co najgorsze także później. Ta akcja IPN jest czymś naprawdę znakomitym i potrzebnym. Sam oglądałem te materiały i uważam, że są one bardzo dobre, zarówno pod względem merytorycznym jak i dydaktycznym. Tej inicjatywie ze wszech miar należy przyklasnąć – akcentuje prof. Wojciech Polak.

Na mocy rozkazu z 11 sierpnia 1937 roku skazano i zamordowano co najmniej 111 tys. Polaków. Zbrodnicze skutki były następstwem rozkazu jaki wydał ponad 80 lat temu szef NKWD Nikołaj Jeżow.

Swoje działania edukacyjne na temat sowieckich zbrodni IPN prowadzi nie tylko wśród uczniów. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych mieli okazję uczestniczyć m.in. w cyklu szkoleń. Spotkania odbywały się pod hasłem „Między dwoma totalitaryzmami”. Dotyczyły historii w latach 1937-1948.

Dotychczas szkolenia przeprowadzono w 19 miastach Polski.

RIRM

drukuj