fot. PAP/Tomasz Gzell

Komisja weryfikacyjna: Zwrot nieruchomości przy ul. Koszykowej 49A przeprowadzony z naruszeniem prawa

Komisja weryfikacyjna ds. stołecznej reprywatyzacji stwierdziła, że decyzja o zwrocie nieruchomości przy ul. Koszykowej 49A została wydana z naruszeniem prawa.

Decyzja zwrotowa nie została uchylona, ponieważ doszło do nieodwracalnych skutków prawnych – powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki. Członkowie komisji zebrali się dziś na niejawnym posiedzeniu.

Wiceminister sprawiedliwości powiedział, że prezydent Warszawy nie ustaliła czy pierwotne właścicielki były w posiadaniu wskazanego gruntu. Ponadto wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym.

– W ocenie komisji wydana przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy decyzja w dniu 4 stycznia 2007 roku doprowadziła do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, ponieważ przyczyniła się do zastosowania wobec osób będących lokatorami „przemocy innego rodzaju”. Na gruncie niniejszej sprawy tą przemocą było również stosowanie presji finansowej wobec lokatorów budynku położonego w Warszawie przy ul. Koszykowe 49A oraz utrudnianie tym lokatorom spokojnego korzystania z lokali mieszkalnych, co stało w rażącej sprzeczności z zasadą ochrony interesu społecznego – podkreślił Patryk Jaki.

Komisja weryfikacyjna zdecydowała też o przyznaniu ponad 286 tys. zł lokatorom kamienicy przy ul. Poznańskiej 14. Łącznie w sprawach odszkodowań i zadośćuczynień dla tych lokatorów komisja wydała 14 decyzji.

Komisja uchyliła decyzję reprywatyzacyjną w sprawie nieruchomości przy Poznańskiej 14 – jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa – i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego we wrześniu 2017 r. W grudniu ubiegłego roku sąd administracyjny uznał, że między innymi w sprawie tej nieruchomości strony mają możliwość skargi do sądu na decyzję komisji.

RIRM

drukuj