Pierwsze decyzje ws. odszkodowań dla lokatorów zreprywatyzowanych warszawskich nieruchomości

Są pierwsze decyzje ws. odszkodowań dla lokatorów zreprywatyzowanych warszawskich nieruchomości, którzy na skutek działań tzw. „czyścicieli kamienic” zostali pozbawieni swoich mieszkań.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji podjęła dziś siedem decyzji odszkodowawczych. Dotyczą one czterech adresów: Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43.

Suma przyznanych odszkodowań sięga 216 tys. zł. Poszkodowani mają otrzymać rekompensaty w wysokości od 7 do ponad 29 tys. zł – mówił na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji Patryk Jaki.

– W ocenie komisji wszystkie sprawy o odszkodowanie z tytułu różnicy w czynszu najmu po podwyżce dokonanej przez beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej, zasługiwały na uwzględnienie w całości. Komisja oparła się na przepisach art. 33 ustawy oraz pomocniczo na przepisach Kodeksu cywilnego. Wnioskodawcy wykazali, że spełnili wszystkie przesłanki, wynikające z art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych, dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Komisja przyznała odszkodowania w kwotach odpowiadających okresom, w których lokatorzy uiścili czynsze w podwyższonej wysokości. Tym samym odszkodowanie stanowiło iloczyn różnicy miesięcznej stawki czynszu najmu, oraz okresu uiszczenia tego czynszu w podwyższonej wysokości przez lokatorów – powiedział Patryk Jaki.

Komisja przyznała też zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. zł córce zamordowanej działaczki Jolanty Brzeskiej. Wszystkie odszkodowania mają zostać wypłacone z budżetu m.st. Warszawy.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich kamienic. Do tej pory przed komisją nie stawiła się prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

RIRM

drukuj