fot. pl.wikipedia.org

Jest projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Pod obrady Rady Ministrów trafi wkrótce projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych. 48-stronicowy projekt został opracowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra, koordynatora służb specjalnych. Zawiera on zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy ich prowadzeniu.

W projekcie zapisano, że za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie natomiast odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie przy ich wystąpieniu oraz usuwanie ich skutków.

Projekt zakłada wprowadzenie czterostopniowej skali zagrożenia: A,B,C,D. Będzie je wprowadzał premier lub – w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister spraw wewnętrznych, informując premiera.

O głównych założeniach ustawy mówi Maciej Wąsik, zastępca ministra, koordynatora służb specjalnych.

– To porządkowanie spraw antyterrorystycznych, danie szefowi ABW obowiązku zapobiegania zdarzeniom terrorystycznym oraz danie także państwu polskiemu instrumentów w postaci dostępu do wszystkich baz danych, które są prowadzone przez organy administracji publicznej, w postaci możliwości stosowania kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców bez zgody sądu, w postaci możliwości użycia przez policję i inne służby strzału snajperskiego, czyli tego strzału, który ratuje życie innym obywatelom, a niekoniecznie jest to użycie broni palnej w celu wyrządzenia jak najmniejszej krzywdy – policja będzie mogła takie strzały oddać po to, żeby zabić terrorystę, który chociażby wziął zakładników – zaznacza Maciej Wąsik.

Projekt zakłada też utworzenie katalogu zdarzeń o charakterze terrorystycznym i niejawny wykaz osób mogących mieć z nimi związek. W kodeksie karnym projekt ma wprowadzić sankcję – do trzech lat więzienia – za udział w szkoleniu terrorystycznym, a za przekroczenie granicy w celu terrorystycznym od 3 miesięcy do 5 lat. Ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca.

RIRM

drukuj