MSWiA: rząd przekaże działkę na siedzibę Frontexu

Rząd RP zdecydował, że przekaże działkę przy ul. Racławickiej w Warszawie na rzecz agencji Frontex, która wybuduje tam swą siedzibę – poinformował w czwartek szef MSWiA Mariusz Błaszczak. W czwartek podpisano umowę w tej sprawie.

„Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla Polski i agencji Frontex, dlatego, że po wielu latach podpisaliśmy umowę, która stanowi o tym, że Frontex na stałe będzie miała swoją siedzibę w Warszawie. Frontex był gościem, bardzo mile widzianym w Polsce, ale tylko gościem, od dzisiaj możemy powiedzieć wprost, że Frontex jest współgospodarzem w Polsce, w Warszawie” – powiedział minister Błaszczak po tym, jak on i dyrektor Frontexu Fabrice Leggeri podpisali umowę.

Dokument zostanie teraz przekazany do ratyfikacji przez parlament.

Szef MSWiA dodał, że ta umowa powinna była zostać zawarta wiele lat temu, ale „rząd PO-PSL nie doprowadził” do podpisania tej umowy.

„Negocjacje prowadziliśmy pod presją czasu” – mówił.

Mariusz Błaszczak powiedział, że Frontex jest ważny dla UE i Polski, dlatego że „strzeże granic zewnętrznych UE”.

„W czasie kryzysu migracyjnego znaczenie Frontexu jest tym ważniejsze, tym istotniejsze” – podkreślił.

„Deklarujemy pełną współpracę z agencją Frontex. Polska poważnie traktuje obowiązek ochrony granic” – dodał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba.

Szef MSWiA przypomniał, że w ramach dwustronnych umów międzynarodowych funkcjonariusze Straży Granicznej wspierali swoich kolegów m.in. w Słowenii, na Węgrzech i w Macedonii. Kilka dni temu zaś funkcjonariusze Straży Granicznej rozpoczęli kolejną misję w Macedonii. Do 4 kwietnia br. 30 pograniczników wspiera policję Macedonii w działaniach związanych z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu.

„Podpisanie z Polską porozumienia w sprawie siedziby ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej agencji. Oznacza ono, że na przestrzeni kolejnych lat Frontex będzie się rozwijać, mając pewność co do swojej przyszłości w Polsce” – powiedział Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Frontexu.

Umowa reguluje kwestie związane z siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. Rząd przekazał działkę przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę. Powstać ma także europejska szkoła.

„Szkoła będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju agencji. Nasi pracownicy pochodzący z różnych krajów UE będą mieć teraz pewność, że tutaj będą mogli się osiedlić wraz ze swoimi rodzinami. A to oznacza, że dajemy jasny sygnał: Warszawa i Polska jest świetnym miejscem dla pracy agencji Frontex” – dodał Leggeri.

Poinformował, że w związku z tym agencja będzie zwiększać zatrudnienie z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec 2017 r. i do 1 tys. w 2020 r.

„Nasza rola to poprawianie ochrony zewnętrznych granic UE. To oznacza, że przyczyniamy się do lepszego funkcjonowania strefy Schengen oraz bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej” – dodał Leggeri.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała 6 października 2016 r. Do głównych zadań agencji należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, wspieranie – wraz z innymi agencjami UE – krajowych organów straży przybrzeżnej.

Jednym z zadań agencji jest nadzorowanie i organizowanie przymusowych powrotów z państw członkowskich.

„Nie wszyscy z imigrantów, którzy przybywają do naszych granic, są tymi, którzy mogą się ubiegać o azyl, część nich to imigranci zarobkowi, których należy zawrócić do swojego kraju” – dodał Leggeri.

Dysponuje także grupą specjalistów ds. powrotów, których zadaniem jest m.in. identyfikacja migrantów i uzyskiwanie dokumentów podróży za pośrednictwem konsulatów państw przyjmujących z powrotem swoich obywateli. Agencja może także przetwarzać dane osobowe dotyczące osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej, takiej jak przemyt migrantów, terroryzm lub handel ludźmi.

Budżet agencji ma się zwiększać z 281 mln euro w 2017 r., tak aby w 2020 r. osiągnąć 322 mln euro. Poza funduszami UE budżet agencji zasilają środki przekazywane przez państwa stowarzyszone w ramach Schengen (ok. 8 proc. rocznej dotacji UE). Agencja ma do dyspozycji rezerwę 1500 funkcjonariuszy straży granicznej i innych członków personelu przygotowanych do wspierania szybkich interwencji na granicach.

PAP/RIRM

drukuj