Janusz Wojciechowski: PE znacząco poprawił dyrektywę tytoniową

Parlament Europejski przyjął raport w sprawie tzw. dyrektywy tytoniowej, która wprowadza liczne restrykcje w stosunku do producentów papierosów, m.in. zwiększa wielkość ostrzeżenia o szkodliwości palenia na paczkach papierosów do 65 proc. Raport trafi teraz do negocjacji z Radą a następnie – do Parlamentu Europejskiego na ostateczne głosowanie.

Z punktu widzenia Polski projekt dyrektywy przedstawiony przez Komisję Europejską zawierał niekorzystne rozwiązania godzące przede wszystkim w specyficzny rodzaj produkcji papierosów w Polsce. Chodzi w szczególności o papierosy mentolowe i cienkie, w których to produkcji Polska jest europejskim potentatem. Komisja Europejska chciała zakazać produkcji obu rodzajów tych papierosów. Europosłowie PiS i grupy politycznej EKR uznali to za niezrozumiałe działanie, niesłużące ochronie zdrowia, jednostronnie godzące w branżę tytoniową w Polsce. W pracach Parlamentu Europejskiego m.in. dzięki aktywnej pracy posłów PiS w Komisji Rolnictwa, w ramach grupy EKR i na forum PE udało się wyeliminować z dyrektywy zakaz dotyczący papierosów cienkich i znacznie przesunąć w czasie – o 8 lat – zakaz produkcji mentoli.

W sposób znaczący udało się poprawić tę dyrektywę. Jest w tym duża zasługa naszej grupy EKR, która popierała wszystkie polskie postulaty. Mimo to nie poparliśmy tej dyrektywy, bo jej niektóre rozwiązania są podszyte hipokryzją – pod pretekstem troski o zdrowie kryją się działania biznesowe i to wymierzone w polskich producentów papierosów, w szczególności mentoli, które są mniej szkodliwe a których zakaz został odsunięty w czasie – skomentował Janusz Wojciechowski.

 

EKR/RIRM

drukuj