Brak równowagi w realizacji polityki unijnej

W poniedziałek w Strasburgu odbyła się debata na temat napięć i konfliktów na szczeblu regionalnym, które doprowadziły do większej rywalizacji o zmniejszające się zasoby morskie i stada ryb w Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym. Dziś posłowie do PE przyjęli sprawozdanie w tym zakresie.

Sprawozdanie dąży do osiągnięcia porozumienia na szczeblu lokalnym, regionalnym, unijnym i międzynarodowym w celu uregulowania kwestii dostępu do zasobów, ochrony stad i poprawy zarządzania obszarami morskimi w ramach obowiązujących unijnych i międzynarodowych konwencji – komentuje głosowanie poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk.

„Obejmuje to kwestię nielegalnych, nieraportowanych, nieuregulowanych połowów (połowy NNN) w obu obszarach. Potwierdza to po raz kolejny brak równowagi w realizacji polityki unijnej, która to koncentrując się na polskich rybakach w ostatnich latach skontrolowała nas blisko 11 tys. razy, całkowicie pozostawiając bez nadzoru Morze Śródziemne i Czarne. Przed nami ogromne zadanie przywrócenia prawidłowych relacji pomiędzy Polską, a Komisją Europejską.”– dodaje poseł.

Sprawozdanie, wzywa również do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi i z zadowoleniem odnosi się do roli, jaką odgrywa Komisja w promowaniu poprawy stosunków z państwami nienależącymi do UE w zakresie zarządzania wspólnymi stadami ryb. W komisji wyrażono zaniepokojenie kwestią nadmiernej eksploatacji zasobów oraz zwiększonego zapotrzebowania na zasoby w obszarze Morza Śródziemnego i Morza Czarnego wskutek wzrostu liczby ludności.

RIRM

 

drukuj