fot. PAP/Tomasz Gzell

J. Szyszko: Rząd pracuje nad poprawą jakości powietrza

W Polsce powietrze wciąż jest silnie zanieczyszczone, ale rząd przygotowuje systemowe i prawne rozwiązania, które mają poprawić sytuację – zapowiedział w Sejmie minister środowiska Jan Szyszko.

W 39 strefach przekroczone są normy jakości powietrza na pyły zawieszone pM10, a w 23. strefach pM 2,5. W przypadku benzopirenu zagrożone są aż 44 strefy – tak wynika z kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska.

Na sytuację mają wpływ m.in. jakość paliw oraz materiałów stosowanych do ogrzewania. Nie bez znaczenia pozostają także warunki meteorologiczne.

Państwo tworzy już m.in. konkretne rozwiązania ustawowe i finansowe w tym obszarze – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Są tam też zadania, które należą do samorządu. Każde z poszczególnych państw ma swoją specyfikę w tym zakresie. Jest gotowa już Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą mam nadzieję będzie przyjmowała Rada Ministrów w ciągu tego tygodnia. Jest tam bardzo mocno uwypuklona sprawa związana z tym, co należy do państwa, jak i z tym, co należy do samorządu. Wspólnie z ministrem energii przygotowujemy rozporządzenie nad standaryzacją jakości paliw stałych, a z ministrem rozwoju przygotowujemy ustanowienie standardów dla kotłów stosowanych w gospodarstwach domowych – wskazał minister środowiska.

Sytuacja dotycząca jakości i norm powietrza w całej Europie jest niepokojąca. Na 27 państw, 23 w Unii Europejskiej mają przekroczone normy. Komisja Europejska podjęła postępowania sprawdzające wobec tych krajów. W przypadku 16 krajów, w tym Polski, są już rozpoczęte przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości procedury.

RIRM

drukuj