fot. PAP/Piotr Nowak

IPN wspólnie z MEN o nowych propozycjach na lekcje historii; m.in. tece edukacyjnej

Teka edukacyjna „Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41” to jedna z nowych propozycji dla szkół, które IPN wspólnie z MEN przedstawił na 80-lecie agresji ZSRS na Polskę. Po czasach komunistycznych kłamstw pozostało wiele mitów – ocenił prezes IPN Jarosław Szarek.

Przez blisko 20 lat Instytut Pamięci Narodowej, mimo różnego stosunku do nas sprawujących władzę, był zawsze obecny w szkołach” – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, który we wtorek w Warszawie przedstawił najnowsze materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów na rok szkolny 2019/20.

To m.in. dotyczące losów Polaków podczas II wojny światowej teki edukacyjne IPN – „Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41” oraz „Zbrodnia Pomorska”, a także gra edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne”. Prezes IPN podkreślił, że przez wszystkie lata działalności Instytutu wydano już 22 teki edukacyjne dla szkół.

Instytut Pamięci Narodowej był często atakowany za – jak to określano – pisanie historii do nowa. Tak, pisaliśmy historię od nowa, bo po czasach komunistycznych kłamstw pozostało w świadomości społecznej wiele mitów, pozostało wiele przeinaczeń i to wielka praca IPN, że udało nam się te obszary zmniejszyć” – ocenił dr Jarosław Szarek, wskazując m.in. na przywrócenie pamięci o powojennym zbrojnym polskim podziemiu antykomunistycznym – Żołnierzach Wyklętych.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, który wziął udział spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie IPN, przypomniał z kolei o porozumieniu, które MEN podpisał z IPN w 2016 r. a dotyczącym upowszechniania rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski.

Ta umowa umożliwiła nam prace nad zmianą podstawy programowej z historii. Historycy IPN aktywnie w tym uczestniczyli i duża część zapisów w tej podstawie programowej właśnie wynika z ich uwag i doświadczeń. To jest dobra podstawa programowa, która całościowo opisuje dzieje Polski, ale także uwzględnia aspekt międzynarodowy. Można pokazać nasze dzieje na tle Europy i świata” – ocenił Dariusz Piontkowski.

Od wielu lat nauczyciele historii mają bardzo szczęśliwą sytuację, bo z rzadko którego przedmiotu jest instytucja zewnętrzna, która by tak obficie i na tak wiele różnych sposobów przygotowała dodatkowe materiały, z których nauczyciele mogą korzystać. To dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej nauczyciele co jakiś czas mają kolejne teki edukacyjne, których fragmenty lub całość mogą wykorzystywać na lekcjach” – podkreślił szef MEN.

Dodał, że również on w swojej pracy jako nauczyciel historii w szkole średniej wielokrotnie i przez ponad 20 lat korzystał z materiałów IPN – ćwiczeniowych i dydaktycznych.

We wtorek mija 80 lat od agresji Związku Sowieckiego na Polskę; w jej wyniku III Rzesza Niemiecka i ZSRS dokonały rozbioru osamotnionej przez zachodnich sojuszników Polski – rozbioru zgodnego z porozumieniem, które przeszło do historii pod nazwą paktu Ribbentrop-Mołotow. Po zajęciu przez Armię Czerwoną, a także NKWD, wschodnich terenów II Rzeczypospolitej – Kresów Wschodnich – rozpoczęła się tam brutalna dla Polaków, także innych narodowości m.in. ukraińskiej, okupacja sowiecka, w wyniku której obywatele II RP byli poddawani wielu represjom – doszło m.in. do zbrodni katyńskiej, a także deportacji na wschód.

PAP/RIRM

drukuj