fot. premier.gov.pl

Fundacja Mamy i Taty zaprezentowała Strategię Odbudowy Rodziny

Jak zapobiegać pogłębiającemu się zjawisku rozwodów i wspierać rodzinę – odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w raporcie Fundacji Mamy i Taty. Podczas specjalnej konferencji prasowej organizacja przedstawiła SOR, czyli Strategię Odbudowy Rodziny.

Dane dotyczące rozwodów w Polsce są alarmujące: obecnie w miastach na 100 małżeństw rozwodem kończy się niemal 44 procent. Rocznie oznacza to ok. 68 tysięcy rozwodów w skali kraju.

Liczba rozwodów, choć powoli, wciąż rośnie. Dlatego Fundacja Mamy i Taty przygotowała Strategię Odbudowy Rodziny.

Tutaj potrzebna jest wspólna praca Kościoła, państwa i organizacji pozarządowych – mówi Marek Grabowski, prezes Fundacji. Jak dodaje, zdrowe i trwałe małżeństwo to korzyść dla całego społeczeństwa.

– Jest szereg działań, które mogłyby pomóc małżeństwom być bardziej trwałe, np. kursy małżeńskie, mediacje, terapie małżeńskie czy przywrócenie nie bezpośrednio rozwodu, tylko separacji. Jeśli chodzi o kwestie związane z Ministerstwem Finansów, można myśleć o wspólnym opodatkowaniu całego małżeństwa z dziećmi, co premiowałoby też te osoby, które mają więcej dzieci. Samopoczucie osób, które przeszły rozwód i np. osób, które żyją w małżeństwie, jest praktycznie dwukrotnie lepsze na korzyść tych, którzy żyją w związku małżeńskim. Z danych amerykańskich wynika na przykład, iż osoby, które żyją w związku małżeńskim, generują też znacznie wyższe PKB – wskazuje Marek Grabowski.   

Fundacja Mamy i Taty proponuje, aby przy rozpatrywaniu każdego aktu prawnego rządzący brali pod uwagę nie tylko względy ekonomiczne, ale też wpływ danej regulacji na rodzinę.

Jednocześnie organizacja wskazuje na potrzebę przeprowadzania skutecznych akcji promujących rodzinę.

Całość raportu można znaleźć na stronie internetowej www.mamaitata.org.pl.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj