fot. PAP/Aleksander Koźmiński

E. Witek: Chcemy mocniej usytuować OSP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Chcemy mocniej usytuować Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zapowiedziała w poniedziałek w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dodała, że rząd PiS szczególną wagę przywiązuje do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Marszałek Sejmu uczestniczyła w poniedziałek w Komendzie Powiatowej PSP w Legnicy w odprawie konsultacyjno-szkoleniowej z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), podczas której przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w województwie dolnośląskim w latach 2016 – 2019.

Elżbieta Witek przypomniała, że będąc ministrem spraw wewnętrznych i administracji zabiegała o to, aby spotkania z druhami z OSP odbywały się cyklicznie.

„Chcemy mocniej usytuować Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa” – podkreśliła.

Dodała, że rząd PiS szczególną wagę przywiązuje do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„W tym do bezpieczeństwa, które gwarantują nam nie tylko Państwowa Straż Pożarna, ale także, w znaczniej mierze, Ochotnicze Straże Pożarne” – zaznaczyła Witek. Jak dodała bez OSP Państwowa Straż Pożarna nie mogłoby sobie poradzić.

„To wy jesteście najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia” – zwracała się do druhów OSP marszałek Sejmu.

Jak zauważyła, zadaniem strażaków nie jest dziś jedynie gaszenie pożarów, a zagrożenia zmieniają się z każdym rokiem.

„Dziś wymagania stawiane OSP mają charakter bardzo specjalistyczny. Ochotnicy zaczynają się specjalizować” – mówiła.

Elżbieta Witek podkreśliła, że rząd PiS wspiera OSP.

„To zakup sprzętu, głównie zakup wozów bojowych; dziś już w tej kwestii sytuacja w OSP nie wygląda już tak źle” – zaznaczyła. Dodała, że teraz należy zainwestować w szkolenia ludzi należących do OSP.

„Druhowie OSP muszą mieć należne im miejsce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym; dziś rozwiązania nie dają druhom-ochotnikom należnego im miejsca. Są samorządy, które doceniają obecność OSP na ich terenie i je bardzo wspierają, ale są takie, które z różnych powodów, także finansowych, nie są w stanie wspierać OSP” – podkreśliła

Marszałek zaznaczyła też, że nie wszyscy pracodawcy na czas akcji gaśniczej lub ratunkowej chcą zwalniać ochotników z OSP z pracy.

„My chcemy to zmienić, stąd propozycja jeszcze w MSWiA, żeby stworzyć dużą ustawę, która umiejscowiłaby OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jeszcze mocniej niż to jest obecnie” – powiedziała Elżbietą Witek.

Marszałek po wizycie w Legnicy udała się do Jeleniej Góry, gdzie odwiedzi Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1. Odbędzie się tam uroczystość przekazania nowego samochodu gaśniczego.

PAP

drukuj