„Nasz Dziennik”: Potrzebna ustawa ws. odbierania orderów państwowych

Potrzeba specjalnej ustawy, która pozwoli na masowe odbieranie niesłusznie przyznanych orderów osobom, które służyły komunistycznemu reżimowi – napisał „Nasz Dziennik”. Gazeta powołuje się na opinię prof. Bogusława Banaszaka, który zaznacza, że nie ma zastrzeżeń konstytucyjnych wobec takiego rozwiązania.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują indywidualne pozbawianie orderów i odznaczeń. Z inicjatywą dotyczącą grupowego odbierania odznaczeń może wystąpić prezydent lub grupa posłów.

Dzięki takiemu projektowi możliwe byłoby pozbawienie ważnych odznaczeń państwowych np. członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz Funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa, którzy zabijali żołnierzy antykomunistycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Na potrzebę takich działań już od 10 lat zwraca uwagę Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie – przypomina rzecznik organizacji dr Jerzy Bukowski.

– Mam nadzieję, że ta rozpoczęta przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie akcja, tak ważna z punktu widzenia narodowych imponderabiliów, wreszcie zakończy się sukcesem. Wiem, że w tym tygodniu minister Jan Józef Kasprzyk ma spotkać się z ministrami w Kancelarii Prezydenta RP i również na ten temat rozmawiać. Coś dobrego w tej sprawie ostatnio się dzieje. Nie może być tak w niepodległym państwie, żeby honorowani odznaczeniami za czasów komuny ludzie, którzy zdradzili Polskę i niewolili Polaków nadal te odznaczenia posiadali, nawet pośmiertnie – podkreśla rzecznik krakowskiej organizacji.  

Dr Jerzy Bukowski podkreśla, że grupowe odebranie orderów powinno dawać możliwość odwołania, żeby nikogo niesłusznie nie skrzywdzić.

Orderem, zasługującym na szczególną uwagę, jest najwyższe odznaczenie wojskowe Virtuti Militari. W ubiegłym roku do Kancelarii Prezydenta trafiła petycja podpisana przez blisko 35 tys. osób o pozbawienie Orderów Virtuti Militari pięciu funkcjonariuszy KBW, morderców mjr. Bernaciaka „Orlika”.

RIRM

drukuj