Dr J. Bukowski: Godnie oddajmy ostatnią posługę dowódcy batalionu „Zośka”

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluję do Pana Prezydenta RP, aby zaplanowany na 31 lipca pogrzeb sprowadzanych właśnie z Argentyny szczątków kapitana Ryszarda Białousa „Jerzego” – dowódcy batalionu „Zośka” Armii Krajowej odbył się z pełnym ceremoniałem państwowym i stał się wielką manifestacją patriotyzmu kilku pokoleń Polaków.

***

Ten oddział AK, w skład którego wchodzili głównie harcerze Szarych Szeregów, chwalebnie zapisał się w najnowszej historii Polski. Pogrzeb jego dowódcy w batalionowej kwaterze na Powązkach Wojskowych powinien więc mieć najwyższą rangę.

Odnosząc się z ogromną wdzięcznością do inicjatorów sprowadzenia szczątków kpt. Białousa, czyli Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz organizujących pogrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej, bardzo proszę Prezydenta RP o harcerskim rodowodzie, aby przyjął honorowy patronat nad ceremonią pogrzebową, wziął w niej udział i rozważył pośmiertne uhonorowanie dowódcy legendarnego oddziału wysokim odznaczeniem państwowym oraz awansem oficerskim.

Do wszystkich organizacji harcerskich kieruję serdeczną prośbę o jak najliczniejsze – pomimo sezonu obozowego –  uczestnictwo ich członków w pogrzebie kapitana Ryszarda Białousa „Jerzego” i o wzniesienie się w tym dniu ponad dzielące ich różnice.

Niechaj wszyscy szanujący narodowe imponderabilia i wierni hasłu naszych przodków: „Bóg-Honor-Ojczyzna” Polacy pochylą 31 lipca głowy nad urną bohatera, który wspaniale dowodził młodymi ludźmi gotowymi rzucić na stos swój życia los.

W imieniu Rady POKiN

harcmistrz Jerzy Bukowski

Harcerz Rzeczypospolitej

RIRM

drukuj