fot. twitter.com/GDDKiA

Dodatkowe 3 mld zł na budowę oraz modernizację dróg i obwodnic

O 3 mld zł wzrosną nakłady na budowę oraz modernizację dróg i obwodnic w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W piątek w nocy parlament zakończył prace na nowelą. Teraz trafi ona na biurko prezydenta.

Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Przepadła m.in. poprawka zmniejszająca z 5 proc. do 1 proc. wysokość rezerwy środków dyspozycji premiera na dofinansowanie obwodnic na drogach wojewódzkich. Posłowie zdecydowali także o odrzuceniu poprawek znoszących m.in. wprowadzoną przez Sejm zmianę nazwy funduszu na „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich przeznaczony będzie ok. 1 mld zł. Nowelizacja ustawy pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy.

– Wprowadzamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie obwodnic, które będą realizowane w ciągach dróg wojewódzkich. Zakładamy, że na ten cel zostaną przeznaczone 2 mld zł. Kwota wynika z projektu ustawy. Nabór na zadania obwodnicowe będzie ogłaszany przez właściwego ministra do spraw transportu, czyli obecnie ministra infrastruktury. Zakładamy, że nabór zostanie ogłoszony po wejściu ustawy w życie – poinformowała Agnieszka Krupa, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w resorcie infrastruktury.

W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowane zostaną 623 zadania powiatowe na kwotę ponad 1,2 mld zł. Wsparcie otrzyma także 1 tys. 674 zadania gminne na kwotę prawie 1,5 mld zł.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj