fot. E. Sądej

Do piątku hodowcy trzody chlewnej mogą składać wnioski o refundację wydatków na dostosowanie do bioasekuracji

Do piątku rolnicy, którzy hodują świnie mogą składać wnioski o refundację do 75 proc. wydatków na dostosowanie gospodarstw do zasad bioasekuracji. Chodzi o zakup m.in. mat dezynfekcyjnych i odzieży ochronnej.

Do wniosku o udzielenie pomocy rolnik musi dołączyć faktury, ich kopie lub inne rachunki potwierdzające poniesienie wydatków. Potrzebne jest ponadto oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

O tym, jak skorzystać z pomocy – mówi Bożena Polak, dyrektor departamentu wsparcia krajowego ARiMR.

– Producenci rolni, żeby złożyć wniosek, powinni udać się do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego i wówczas mogą złożyć wniosek. Formularz wniosku oczywiście jest dostępny na stronie ARiMR, ale również formularze dostępne są w biurach powiatowych Agencji – wyjaśnia Bożena Polak.

Afrykański pomór świń rozszerza się, obejmując kolejne powiaty. Jest obecny w pięciu województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. W sumie odnotowano tam 209 ognisk tej choroby, z czego 105 w tym roku.

 RIRM

drukuj