Dni Kultury Języka w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęły się dziś jubileuszowe, dziesiąte Dni Kultury Języka.

Współczesny uniwersytet dba nie tylko o wysoki poziom języka ojczystego, ale również języków obcych – mówi rektor toruńskiej uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– W WSKSiM kładziemy ogromny akcent na języki obce. W sposób szczególny na język angielski, bo trudno sobie dziś wyobrazić media bez języka angielskiego – zaznacza o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Studenci mogą się też uczyć hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, a nawet łaciny. Cześć przedmiotów kierunkowych jest realizowanych w języku angielskim.

– Mamy maksymalną liczbę godzin języków obcych, a oprócz tego młodzież ma możliwość wyjazdu za granicę w ramach Erasmusa – wskazuje dr Maria Laska, prorektor WSKSiM.

WSKSiM ma podpisane umowy o współpracy z ponad czterdziestoma uczelniami zagranicznymi.

– To umiędzynarodowienie jest bardzo wysokie. Następuje wymiana między studentami, ale też między wykładowcami – mówi o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Kornelia wyjechała do Murcji, gdzie mogła szlifować język hiszpański.

– Zaczęłam w rozmowach swobodnie posługiwać się językiem hiszpańskim– podkreśla Kornelia Mienik, studentka II roku dziennikarstwa.

Okazją do sprawdzenia swoich umiejętności są dla studentów Dni Kultury Języka – mówi Dorota Hofmann, kierownik studium języków obcych.

– Jest to lekcja języka obcego w zupełnie odmiennej, innej przestrzeni językowej. Myślę, że niezwykle ciekawej dla nas wykładowców, jak i studentów – wskazuje Dorota Hofmann.

Studenci przygotowali różne przedstawienia, filmy i konkursy. Prezentują swoje talenty aktorskie, muzyczne i taneczne. To wielkie święto w uczelni.

– Ono polega na przedstawieniu języków, których się uczymy w naszej szkole, i którymi się posługujemy, w taki niecodzienny i ciekawy sposób – wyjaśnia Wojciech Grzywacz, student II roku politologii.

Studenci przygotowywali się przed długie tygodnie.

– Uczyliśmy się, żeby nie brzmiało to sztucznie. Musieliśmy więc to wszystko poprawnie wymówić. No i samo stworzenie scenariusza nie było proste – podkreśla Monika Ratuska, studentka II roku kulturoznawstwa.

Dni kultury języka potrwają do jutra. W ich trakcie serwowane będą także dania z różnych stron świata.

TV Trwam News/RIRM

drukuj