Interpelacja ws. warsztatów dziennikarskich WSKSiM

Poseł Robert Telus skierował interpelację do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej z pytaniem o koszt, jak i zasadność wysłania do dyrektorów szkół listów zniechęcających do organizacji przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej warsztatów medialnych pt. „Zrozumieć Media”.

Poseł Robert Telus, który kilkukrotnie współorganizował warsztaty z WSKSiM, podkreśla, że są one prowadzone w sposób profesjonalny oraz obiektywny. Natomiast wiedza zdobyta podczas tych spotkań nie jest możliwa do zdobycia w trakcie zwykłych zajęć szkolnych. Jak dodaje, list minister jest jaskrawym przykładem dyskryminacji uczelni, która reprezentuje odmienny światopogląd ideowy.

– Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej robi to bezpłatnie. Jest to tylko i wyłącznie zysk dla młodzieży i dla szkół. Pismo pani minister bardzo mnie zdziwiło. Sugeruje w nim, żeby dyrektorzy szkół nie puszczali młodzieży na te warsztaty. Zapytałem w tej interpelacji o uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne tej decyzji. Zapytałem wprost, ile kosztowało wysłanie listów do wszystkich szkół w Polsce? – informuje poseł Robert Telus.

Joanna Kluzik Rostkowska w liście do dyrektorów szkół podniosła, że warsztaty zostały zrealizowane w czasie zajęć dydaktycznych, a dyrektor nie uzyskał pisemnej zgody wszystkich rodziców.

Warsztaty dziennikarskie organizowane są od ponad pięciu lat. Uczestniczyło w nich przeszło pięć tysięcy uczniów gimnazjów i liceów i do tej pory nie budziło to niepokoju żadnego z ministrów edukacji.

Treść Interpelacji [czytaj]

RIRM

drukuj