WSKSiM: Studia nie tylko dla świeckich

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ze swoją ofertą dydaktyczną i przyjazną atmosferą stwarza bardzo dobre warunki do studiowania kapłanom i osobom życia konsekrowanego w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i podyplomowym (w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii, kulturoznawstwa oraz informatyki, a także retoryki – tak ważnej w pracy duszpasterskiej).

Jedną z najlepszych tegorocznych absolwentek studiów magisterskich politologicznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została siostra Anna Klewek ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Siostra Anna była bardzo sumienną studentką, bo w toku studiów uzyskała średnią ocen 4,95. W czerwcu złożyła egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą. Swoje zainteresowania naukowe skupiła wokół ewangelizacji
w Chinach, pisząc pracę magisterską pod kierunkiem dr Hanny Karp na temat: „Nowe media jako narzędzie ewangelizacji w Chińskiej Republice Ludowej”. Praca ta została wyróżniona przez Komisję Egzaminacyjną. Siostrze Annie
i jej Zgromadzeniu gratulujemy!

Siostra Anna Klewek może być przykładem dla innych osób konsekrowanych, które chciałyby zgłębić wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje na rzecz owocniejszej ewangelizacji. Dobrze wiemy, że w dzisiejszym czasie trudno pomyśleć o skutecznej ewangelizacji bez pomocy środków społecznego przekazu. Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej WSKSiM znajdują się na stronie internetowej Uczelni: www.wsksim.edu.pl

Studenci niestacjonarni i podyplomowi spotykają się raz w miesiącu w gmachu Uczelni, w pozostałym czasie zgłębiają wiedzę poprzez internetową platformę edukacyjną. Dotąd w Uczelni studia podjęło już wiele osób konsekrowanych z różnych zgromadzeń zakonnych i diecezji. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dziękuje księżom Biskupom i Przełożonym za okazane zaufanie.

RIRM

drukuj