Nowy kierunek magisterski na WSKSiM

Dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska oraz dziennikarstwo online i marketing sieciowy  to dwie nowe specjalności studiów magisterskich, proponowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Uczelni przekazane zostały dokumenty z decyzją prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej [zobacz], która pozytywnie zaopiniowała wniosek WSKSiM o nadanie jej uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia magisterskie na tym kierunku będą miały profil praktyczny z wyjątkowymi w skali kraju możliwościami studenckich praktyk dziennikarskich. W ramach kierunku powstaną dwie unikatowe specjalności: dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska oraz dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy.

Obie specjalności odpowiadają na zapotrzebowanie mediów, które poszukują dobrze wykształconych dziennikarzy. Medioznawca, dr Hanna Karp mówi, że jest to duża wartość na rynku edukacyjnym. Dodała, że studenci będą mogli wzbogacać swój warsztat główne od strony praktycznej.

Te specjalizacje, które będą otwierane już od października tego roku, oznaczają przede wszystkim możliwość doskonalenia warsztatu trudnej sztuki prezentera i dziennikarza. Dają możliwość zdobywania praktyki dziennikarskiej, wiedzy dziennikarskiej związanej z informacją dziennikarską jako taką. Toruńska uczelnia poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o wszystko, co jest w tym momencie możliwe. Chodzi o maksimum tego, co może student, który chce kształcić się i doskonalić w tej dziedzinie. Później zostaje mu już tylko praktyka dziennikarska w zawodzie – tłumaczy dr Hanna Karp, medioznawca.

Nowa możliwość pozwoli także na dalszy rozwój absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także innych kierunków.


W WSKSiM można studiować także na kierunku kulturoznawstwo, informatyka. Są również studia podyplomowe – dziennikarstwo, zasady wykorzystania funduszy unijnych, relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne, zastosowanie informatyki w dydaktyce.

Obecnie na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają obrony prac magisterskich i licencjackich. Studencki w swoich pracach poruszali tematy związane m.in. z mediami, reklamą, marketingiem, Kościołem czy polityką.

Możliwość utworzenia nowych kierunków studiów magisterskich to kolejne wyróżnienie ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wcześniej PKA doceniła jakość kształcenia WSKSiM na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. [więcej]

W dniach 19-21 sierpnia w murach toruńskiej uczelni odbędą się Wakacyjne Warsztaty dla młodzieży. Dzień wcześniej rozpoczną się warsztaty muzyczne. Inicjatywa kierowana jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich. [więcej]

Wakacyjne-Warsztaty-dla-młodzieży-plakat

Na WSKSiM rozpoczęła się już rekrutacja na rok akademicki 2015/2016. Więcej informacji na ten temat [tutaj] oraz na stronie uczelni www.wsksim.edu.pl.


RIRM

drukuj