Oświadczenie Rady Naukowej WSKSiM dotyczące działań MEN

Rada Naukowa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odniosła się do działań resortu edukacji ws. warsztatów dziennikarskich organizowanych przez toruńską uczelnię.

Profesorowie i doktorzy WSKSiM stwierdzają, że resort edukacji, na podstawie jednostkowego donosu, uruchomił negatywną akcję przeciwko bardzo cennej inicjatywie.

„Dlaczego szefowej resortu edukacji przeszkadzają warsztaty organizowane przez WSKSiM, natomiast nie przeszkadza niekontrolowane wchodzenie do placówek oświatowych tzw. seksedukatorów?” – czytamy w oświadczeniu rady.

Rada Naukowa zwraca uwagę, że zamiast podziękowania ze strony MEN za podjęcie trudnego zadania upowszechniania wśród młodzieży wiedzy na temat mediów, uczelnia spotkała się z upowszechnianiem o niej złej opinii oraz przestrogą przed ewentualną współpracą.

RIRM

* * *

OŚWIADCZENIE
Rady Naukowej
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Ze zdumieniem przyjęliśmy informację o liście, który minister Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do wszystkich szkół w Polsce, przestrzegając w nim przed organizowaniem w szkołach warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nie mogliśmy uwierzyć, ze szefowa resortu edukacji narodowej, mogła na podstawie podejrzenia („w związku z dochodzącymi do MEN informacjami”– to cytat z owego listu) o nieokreślonych, jednostkowych  „nieprawidłowościach” („w jednym z liceów publicznych” – to znowu z listu szefowej resortu), bez sprawdzenia rzetelności owego jednostkowego donosu uruchomić akcję przeciwko bardzo cennej inicjatywie.

Konieczna jest refleksja nad sprawami, które dobrze opisują następujące pytania: Dlaczego szefowej resortu edukacji przeszkadzają warsztaty organizowane przez WSKSiM, natomiast nie przeszkadza niekontrolowane wchodzenie do placówek oświatowych tzw. seksedukatorów? Dlaczego w przypadku podmiotów forsujących w szkołach edukację seksualną lub przemycających ideologię gender nie było podobnej reakcji, jak w przypadku warsztatów „Zrozumieć media”? Dlaczego nie było reakcji na liczne protesty rodziców, którzy interweniowali w sprawie programu „Równościowe przedszkole”?

Tym, którzy chcą odpowiedzialnie podjąć taką refleksję przekazujemy poniższe informacje. Przekazujemy je jako świadkowie, którzy – chociaż reprezentują różne środowiska akademickie w Polsce – z racji swego uczestniczenia w Radzie Naukowej dobrze znają opisywaną aktywność.

Wszyscy, którzy otrzymali list od minister edukacji narodowej oraz ci, do których dotarła – często wypaczona –  informacja o nim,  powinni wiedzieć więcej o cennej inicjatywie toruńskiej uczelni.

Warsztaty medialne WSKSiM organizowane są już od pięciu lat. Wzięło w nich udział przeszło pięć tysięcy uczniów gimnazjów i liceów. Początkowo prowadzone były w siedzibie uczelni, w Toruniu w czasie wakacji letnich i zimowych. Wobec dużego zainteresowania warsztatami ze strony młodzieży, zdecydowano się na prowadzenie takich warsztatów na spotkaniach środowiskowych w różnych miastach w Polsce. Dobrym miejscem do ich odbywania były duże sale dostępne w szkołach. Informacje o organizowaniu warsztatów są jawne, a relacje słowne i fotograficzne z przebiegu warsztatów są dostępne na stronie internetowej WSKSiM w Toruniu.  Można też o nich przeczytać np. w „Naszym Dzienniku”. Warto spojrzeć na dokumentację dostępną na stronie internetowej uczelni. Fotografie świadczą dobitnie, iż licznie zgromadzeni uczestnicy spotkań warsztatowych z zainteresowaniem biorą w nich udział.

Musimy tu również podkreślić, iż warsztaty  medialne prowadzi uczelnia legitymująca się znacznymi osiągnięciami w kształceniu studentów, organizująca konferencje naukowe dotyczące mediów o zasięgu międzynarodowym, uczelnia, którą odwiedzają i wyrażają się o niej z wielkim uznaniem naukowcy z wielu uniwersytetów w świecie. A ostatnio z tą uczelnią podpisał umowę o współpracy Papieski Uniwersytet Laterański. Podczas warsztatów wykładowcy WSKSiM oraz dziennikarze radia i telewizji zapoznają uczestniczących w tych spotkaniach z funkcjonowaniem telewizji, zasadami pracy w stacjach radiowych i redakcjach prasowych. Młodzi uczestnicy warsztatów poznają również prawidła obowiązujące przy tworzeniu stron internetowych.

Jeśli powyższe informacje skonfrontuje się z zaleceniami ministerstwa edukacji narodowej odnośnie do zasad kształcenia młodych ludzi oraz realizowanym programem, to z łatwością zauważy się, ze warsztaty stanowią potrzebne uzupełnienie kształcenia młodego pokolenia. Nikt bowiem tego nie realizuje tak profesjonalnie i ze zrozumieniem potrzeb młodzieży jak czyni to WSKSiM. Nic więc dziwnego, że cieszą się one tak dużym zainteresowaniem uczniów.

List szefowej resortu edukacji skierowany do szkół zamiast wytwarzania i upowszechniania złej opinii na podstawie domniemanej, incydentalnej sytuacji, która – w naszym odczuciu – miała przestrzec kierownictwa szkół przed współpracą z organizatorami warsztatów, powinien zawierać słowa podziękowania ze strony ministerstwa skierowane do środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Kultury z Społecznej i Medialnej w Toruniu za podjęcie – z powodzeniem – trudnego zadania upowszechnienia wśród młodzieży wiedzy na temat mediów.

Właśnie rozpoczęły się  zimowe warsztaty dziennikarskie organizowane w toruńskiej uczelni. Odbywają się pod hasłem: „Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność”. Zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne przebiegają pod okiem specjalistów, którzy na co dzień pracują w środkach masowego przekazu. Zamiast przestrzegać przed warsztatami, może zechce szefowa resoru edukacji sama zobaczyć na własne oczy, jak one przebiegają. A potem – spodziewamy się – odpowiedniego listu z ministerstwa z poparciem dla tej formy edukacji, podobnym do edukacji wspieranej przez ministerstwo w zakresie prawa, normalizacji czy bezpieczeństwa na drodze. O poparciu dla tych form edukacji prowadzonych w szkołach czytamy na stronie internetowej ministerstwa.

W Roku Jana Pawła II, ustanowionym decyzją Sejmu Rzeczypospolitej warto sięgnąć do nauczania tego Wielkiego Rodaka i przypomnieć ocenę wielokrotnie wypowiadaną przez Papieża-Polaka, iż współczesny człowiek woli słuchać świadków niż nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to tylko wtedy, gdy są świadkami. Takimi właśnie świadkami i jednocześnie profesjonalistami w problematyce przedstawianej na warsztatach organizowanych przez WSKSiM są prowadzący zajęcia. Nic więc dziwnego, że warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Skład Rady Naukowej

Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu:

prof. dr hab. Krystyna Czuba

prof. dr hab. dr h. c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

prof. dr hab. Henryk Kiereś

dr Leszek Kożuchowski

dr Łucja Łukaszewicz

prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk

prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak

prof. dr hab. Anna Raźny

dr o. Tadeusz Rydzyk

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Toruń, dnia 14 lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl