Ciąg dalszy ws. pracownika drukarni, który odmówił usługi dla LGBT

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zgłosiła swój udział w postępowaniu przeciwko pracownikowi drukarni, który odmówił wykonania usługi dla fundacji związanej ze środowiskami LGBT. Pod koniec czerwca w sprawie zapadł wyrok nakazowy, a pracownik drukarni został ukarany grzywną.

Obwiniony złożył sprzeciw w związku z czym, wyrok przestał obowiązywać, a postępowanie toczy się od początku. W sprawie pracownika drukarni interweniował minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, który skrytykował decyzję sądu.

Zdecydował także o przystąpieniu łódzkiej prokuratury do sprawy ze względu na konieczność ochrony interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich.

Mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, mówi, że obowiązkiem sądów jest bronienie praw podstawowych, które gwarantuje Konstytucja.

Obowiązkiem wszystkich organów obrony prawa jest przede wszystkim bronić podstawowych, konstytucyjnych praw i wolności obywatelskiej. Do takich wolności zalicza się prowadzenie działalności gospodarczej, ale również wolność sumienia, która może przejawiać się m. in. w wolności odmowy wykonywania świadczeń, które uważamy za złe – podkreśla Jerzy Kwaśniewski.

Jak informował rzecznik łódzkiej prokuratury obecnie do sądu złożony został wniosek o udostępnienie akt sprawy. Po zapoznaniu się z nimi łódzka prokuratura będzie podejmować dalsze działania w tej sprawie.

RIRM

drukuj