fot. twitter.com

RPD wezwał Rafała Trzaskowskiego do złożenia wyjaśnień w sprawie deklaracji LGBT+

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego do złożenia wyjaśnień w sprawie wprowadzenia zasad deklaracji LGBT+ do edukacji szkolnej. Oficjalne pismo w tej sprawie RPD skierował dzisiaj.

Mikołaj Pawlak poinformował Rafała Trzaskowskiego, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele sygnałów od obywateli i organizacji społecznych, „wyrażających głęboki niepokój związany z zamiarem wprowadzenia do edukacji szkolnej zasad przewidzianych w deklaracji LGBT+”.

Dlatego też skierował do prezydenta pytania dotyczące realizacji zapisów deklaracji, odnoszących się do edukacji seksualnej oraz problematyki LGBT.

„Jakie korzyści i dobra ma nieść pana zdaniem realizacja deklaracji LGBT+ w zakresie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi poglądami?” – pytał Mikołaj Pawlak.

Domagał się wyjaśnień, na jakiej podstawie prawnej ma być wprowadzona do programu nauczania w warszawskich placówkach oświatowych „holistyczna edukacja seksualna” oparta na standardach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przy okazji zwrócił uwagę, że standardy WHO nie są obowiązującym prawem ani też nie znajdują się w podstawie programowej ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rzecznik wyraził zainteresowanie tym, czy:

„Edukatorzy seksualni mający realizować koncepcje zawarte w deklaracji będą wywodzić się z organizacji reprezentujących środowisko LGBT? W jaki sposób i spośród kogo będą dobierani edukatorzy?”

„Kto i w jaki sposób będzie weryfikował doświadczenie i stan wiedzy edukatorów w zakresie edukacji seksualnej dzieci? Kto i na jakiej podstawie (…) będzie szkolił nauczycieli (tzw. latarników)?” Z jakich środków i na jakiej podstawie prawnej będą realizowane założenia deklaracji? „Czy +holistyczna edukacja seksualna+ – zgodnie z standardami WHO, na które powołuje się deklaracja – ma objąć przedszkola i najmłodsze dzieci w wieku szkolnym?” – zapytał Rzecznik Praw Dziecka.

Odnosząc się do zawartych w standardach WHO wskazówek, RPD skierował pytania do Trzaskowskiego o to, „czemu ma służyć edukacja seksualna, którą „należy rozpoczynać przed 4. rokiem życia”, a nawet „w momencie narodzin”? Jakie cele mają zostać zrealizowane poprzez przekazywanie dzieciom w grupach wiekowych 0-4 i 4-6 lat informacji na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”? Jakie cele mają zostać zrealizowane poprzez przekazywanie dzieciom w grupach wiekowych 0-4 i 4-6 lat treści związanych z „odkrywaniem własnego ciała i własnych narządów płciowych” oraz „wyrażaniem własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście zabawy w lekarza”? Jakie cele mają zostać zrealizowane poprzez przekazywanie dzieciom w grupie wiekowej 6-9 lat informacji na temat „zadowolenia i przyjemności z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)”? Jakie cele mają zostać zrealizowane poprzez przekazywanie dzieciom w grupie wiekowej 9-12 lat informacji na tematy o treści: „pierwsze doświadczenia seksualne” oraz „przyjemność, masturbacja, orgazm”?”.

W lutym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów i osób transseksualnych (LGBT+) w Warszawie. W dokumencie prezydent stolicy zobowiązał się m.in. do wspierania działań na rzecz edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO, bezpieczeństwa osób LGBT+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, działania na rzecz wolności artystycznej, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

PAP/RIRM

drukuj