Chcą chronić polski przemysł

Pracodawcy hutnictwa, przedstawiciele związków zawodowych i posłowie z woj. śląskiego skierowali do premiera Donalda Tuska apel w sprawie wprowadzenia w Polsce rozwiązań ochronnych dla przemysłu energochłonnego.

Eksperci alarmują, że brak takich rozwiązań doprowadzi do upadku tej branży i likwidacji tysięcy miejsc pracy.

Apel podpisano podczas spotkania pracodawców, związkowców i posłów, które odbyło się 17 września w Katowicach, z inicjatywy przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza.

Pod apelem swoje podpisy złożyli prezesi i członkowie zarządów spółek: ArcelorMittal Poland, CMC Zawiercie, ZGH Bolesław, Celsa Huta Ostrowiec, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, reprezentanci Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, NSZZ Solidarność, OPZZ i ZZ Kadra oraz posłowie woj. śląskiego z SLD i PiS.

Złożenie podpisów zapowiedzieli też posłowie Ruchu Palikota. W spotkaniu uczestniczył również, jako reprezentant posłów PO z woj. śląskiego, poseł Wojciech Saługa. Zadeklarował, że wspiera wszystkie kwestie zawarte w apelu. – Podpisu się nie doczekaliśmy, ale wierzymy, że deklaracje złożone przez pana posła zostaną wcielone w życie – powiedział szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

RIRM

drukuj