Celnicy w systemie emerytur służb mundurowych od początku 2018 r.

Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę włączającą celników do systemu emerytur służb mundurowych. Nastąpi to 1 stycznia 2018 r.

To następstwo nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu czy Państwowej Straży Pożarnej.

W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny za dyskryminujące uznał zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych.

Według nowelizacji dla funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Celno-Skarbowej dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia będzie ukończenie 55 lat życia, a także posiadanie w stażu co najmniej 5 lat służby przy wykonywaniu zadań o charakterze „policyjnym” bądź 5 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej.

To pierwszy w historii projekt obywatelski, który przeszedł całą ścieżkę legislacyjną – wskazał Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL. Podkreślił, że choć będą potrzebne jeszcze korekty, to efekt prac już cieszy.

– Wprowadzono dla funkcjonariuszy, którzy są zatrudnieni przed styczniem 2013 roku, dodatkowy warunek osiągnięcia wieku 55 lat. To nie występuje w innych formacjach mundurowych i to w ogóle może oznaczać, że wyrok Trybunału nie jest w pełni wykonany. Dlatego ta ustawa będzie jeszcze z całą pewnością wymagała pewnych poprawek. Takie inicjatywy legislacyjne z całą pewnością się pojawią. Jesteśmy jednak zadowoleni, bo jest to wreszcie włączenie byłych funkcjonariuszy celnych i obecnie wszystkich funkcjonariuszy celno-skarbowych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, a więc równe traktowanie wszystkich służb mundurowych w Polsce – powiedział Sławomir Siwy.  

Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat (od października będzie to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

W 2016 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w Służbie Celnej, która zatrudniała ponad 14 tys. osób, wynosiło ok. 3500 zł netto.

Emerytury mundurowe stanowią odrębny system (tzw. zaopatrzeniowy) i są wypłacane z budżetu państwa.

RIRM

drukuj