fot. flickr.com

Aktywizacja przemysłu okrętowego w Polsce

Zwolnienia podatkowe i utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej to rozwiązania, które mają pozwolić na aktywizację przemysłu okrętowego w Polsce. Informację podał dziś w Sejmie Paweł Brzezicki, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dodał, że projekt założeń do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej zgłoszony już został do wykazu prac Rady Ministrów.

Zakłada on utworzenie ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych do wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej. Ukierunkowana ma być na rozwój istniejących oraz stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych. W efekcie powstaną warunki ekonomiczne i prawne pozwalające na aktywizacje przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej w Polsce – powiedział Paweł Brzezicki.

Podkreślił, że proponowane rozwiązania powinny także stymulować rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących nowe, innowacyjne typy statków.

Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności zapewnienia konkurencyjnych zasad funkcjonowania polskiego przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych. W szczególności, jeśli chodzi o konkurencję ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej, ale nie tylko, bo również sąsiedzi to robią – dodał wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wskazał, że projekt przewiduje wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do szeroko rozumianej produkcji okrętowej i komplementarnej. Ułatwienia te mają także objąć zarówno produkt końcowy gotowy do eksploatacji statków, jak i wszelkie jego elementy produkowane w łańcuchu dostaw.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT projekt przewiduje możliwość wyboru dla stoczni między podatkiem, jako do tej pory CIT, a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc.  – wskazał Brzezicki.

Wybór rodzaju opodatkowania następować będzie przez złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Ponadto projekt przewiduje mechanizm objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i produkcja komplementarna.

PAP/RIRM

drukuj