A. Mularczyk: Wycena polskich strat w II wojnie światowej – za kilka miesięcy

Za kilka miesięcy poznamy szacowane straty, jakie Polska poniosła podczas drugiej wojny światowej. Biuro Analiz Sejmowych otrzymało zlecenie wykonania pięciu ekspertyz w tej sprawie. Na ich podstawie zostanie sporządzony specjalny raport.

Biuro Analiz Sejmowych przygotuje pięć ekspertyz dotyczących strat, jakie poniosła Polska w wyniku drugiej wojny światowej. [czytaj więcej] 

O sporządzenie analiz wystąpił przewodniczący parlamentarnego zespołu zajmującego się kwestią reparacji Arkadiusz Mularczyk. Na podstawie ekspertyz BAS sporządzony zostanie specjalny raport, który będzie przedstawiony opinii publicznej w Polsce i zagranicą. Poznamy go za kilka miesięcy.

„Za kilka miesięcy przedstawimy opinii publicznej w Polsce i za granicą, jakie są szacunki strat Polski podczas II wojny światowej” – oświadczył dziś poseł PiS.

TV Trwam News/RIRM

drukuj