A. Duda: Amerykańskie inwestycje w Polsce siłą napędową rozwoju naszego kraju

fot. PAP/Jacek Turczyk

Warszawa, 26.04.2018. Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas otwarcia Polsko-Amerykañskiego Szczytu Gospodarczego 2018, 26 bm. w Warszawie. Szczyt to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ dotycz¹cych relacji miêdzy oboma krajami w zakresie wymiany handlowej i inwestycji. (mr) PAP/Jacek Turczyk

Amerykańskie inwestycje w Polsce były i są nadal ważną siłą napędową rozwoju naszego kraju – mówił prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowego otwarcia polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.

Inwestycje te, dodał, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia w Polsce, a także transferu do Polski nowych technologii i gruntownej modernizacji.

„Cieszy nas, że polskie inwestycje w USA zwiększają się w ostatnich latach” – powiedział Andrzej Duda.

Obecnie miejsca na rynku amerykańskim poszukują, jak zaznaczył, np. firmy z sektora IT, medycyny i technologii kosmicznych.

„Liczymy, że ta współpraca będzie kontynuowana i przyczyni się do rozwoju gospodarek po obu stronach Atlantyku” – zaznaczył prezydent.

W tym kontekście bardzo ważne jest, mówił, utworzenie niedawno polskiej izby gospodarczej w USA, która „stanowić będzie ważny element wspierania obecności polskich firm na rynku amerykańskim”.

„Jestem przekonany, że podobnie jak Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, czyli popularny AmCham i Polsko-Amerykańska Rada Biznesu, tak samo Polska Izba (Handlowa – PAP) w USA odegra ważną rolę w dalszym dynamicznym rozwoju naszych relacji handlowych i inwestycyjnych” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

PAP/RIRM

drukuj