Mapa ostatecznego podziału Polski pomiędzy III Rzeszę a ZSRR z 28 września 1939 r. | fot. Autorstwa Nieznany - This photo of the document was made in 1946 by the defence of von Ribbentrop and Hermann Göring in the Nuremberg Trials in 1946., Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1396891 | Autorstwa Nieznany - Slovak National Archives – SNA) druhasvetova.sk, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17548122

84 lata temu III Rzesza i Związek Sowiecki zawarły tzw. drugi pakt Ribbentrop-Mołotow

Mijają 84 lata od zawarcia przez III Rzeszę i Związek Sowiecki tzw. drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow. W Moskwie podpisali go ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRS. Wówczas dopełnił się IV rozbiór Polski.

Układ ,,o granicy i przyjaźni” z 28 września 1939 roku stanowił dopełnienie ustaleń pierwszego paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. W umowie tej dokonano szczegółowego rozgraniczenia ustalonych wcześniej stref wpływów na terenie podbitej Polski. [czytaj więcej]

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślił, że nastąpił wówczas IV rozbiór naszej Ojczyzny.

– 28 września w Brześciu nad Bugiem doszło do triumfalnej parady zwycięstwa, gdzie Wehrmacht, SS, Armia Czerwona, NKWD defilowały po trupie Polski. Spełniało się marzenie i Niemców, i Rosji. Polska po raz kolejny w historii stała się łupem wspólnego działania niemiecko-sowieckiego. Dokonał się IV rozbiór Polski, a został on zwieńczony oficjalnym traktatem podpisanym 28 września 1939 r. rozgraniczającym strefy wpływów między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim – przypomniał Jan Józef Kasprzyk.

Układ ustalał linię graniczną na obszarze Polski wzdłuż linii: Pisa-Narew-Bug-San. Regulował ponadto kwestie przesiedleńcze i pozostawionego mienia.

 

RIRM

drukuj