40. rocznica powstania KOR

Mija 40 lat od powstania Komitetu Obrony Robotników – jednego z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u.

Komitet stał się podstawą do stworzenia NSZZ ,,Solidarność”, pierwszego za ,,żelazną kurtyną” niezależnego związku zawodowego – przypomina prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk.

– Instytucja bez wątpienia miała swój bardzo ważny udział w tym konkretnym momencie naszej historii, kiedy mówimy o genezie powstanie „Solidarności” i kiedy mówimy o tych niezwykłych miesiącach lat 1980-1981. Wśród inicjatorów Komitetu Obrony Robotników należy wymienić przede wszystkim tych (wówczas młodych) ludzi, którzy podjęli wielki wysiłek, by zainterweniować w dotychczasowy sposób reagowania społeczeństwa polskiego na decyzje władz, dotyczącą skutków kryzysu gospodarczego – podkreśla prof. dr hab. Jan Żaryn.     

Powstanie ugrupowania to pokłosie represji, które w 1976 r. spotkały robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. Doszło do nich po protestach, które wybuchły 25 czerwca 1976 r., po ogłoszeniu przez ówczesny rząd drastycznej podwyżki cen żywności.

Aresztowano wtedy kilka tys. osób. Bito, skazywano na kary więzienia, grzywny i zwalniano dyscyplinarnie z pracy bez możliwości uzyskania następnego zatrudnienia.

Komitet miał nieść pomoc prawną i finansową represjonowanym przez peerelowskie władze robotnikom i ich rodzinom.

KOR powstał 23. września 1976 r. Formalnie działał do lata 1981 r.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj